Vitamin D och Folsyra finns det brist på senare också

En genomgång av studier på 6 vitamin- och 10 mineralnivåer i blod vid första psykosen och innan antipsykotika har gjorts och omfattade 2612 individer.

Särskilt folat (B9) och vitamin D hade låga nivåer och kunde kopplas till sämre psykisk hälsa.

Tidigare har brist på dessa vitaminer setts hos de som haft schizofreni länge.

Det föreslås att tillskott av folsyra och vitamin D skall ges till nyinsjuknade med förhoppningen att återhämtning skall underlättas.

Läs mer i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Schizophrenia Bullentin.