Magnetisk krampterapi sker under narkos och med muskelavslappande medel, som ECT

ECT (elchocker) används ibland vid schizofreni för de med Clozapine och behandlingsresistens och de flesta får då antipsykotisk effekt.

Att framkalla kramper med magnetfält kan vara bättre, eftersom magnetfältet går att rikta och undvika mediala temporala loben, där ECT tros ge minnesstörningar.

En liten studie på fyra personer, såg effekt hos tre som kom i remission medan en såg ingen effekt alls.

De i remission hade förbättrad livskvalité och negligerbara kognitiva effekter.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs hela artikeln i Front. Psychiatry, 16 January 2018.