Betakaroten omvandlas till vitamin A. Brist på vitamin A ger nattblindhet

Australiska forskare har upptäckt att en tredjedel med schizofreni har genetiska förändringar i 22 gener, som ingår i metabolismen och funktionen av vitamin A.

Vitamin A är viktig för god hälsa och viktig för nervutvecklingen, nervkontakter och plasticitet.

Forskarna tror att störningarna i vitamin A kan påverka uppkomsten av schizofreni och också sjukdomsförloppet och kognitiva besvär.

Läs mer hos University of Newscastle.