Kopplingen mellan fysisk träning och psykisk hälsa är välbelagd.

På Huddinge sjukhus har man därför infört “braining” som en del av psykiatrivården.

En utmaning är dock att få patienter med depression och ångest att verkligen komma igång med sin träning, trots att man vet att det är bra och trots att de kanske fått träning på recept.

En annan utmaning är att om man trots allt tränar blir det för sällan.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.