schizofreni

Kliniska prövningar på schizofreniläkemedel stod för majoriteten av prövningarna för CNS-läkemedel under 2005-2010.

Det tyder på att det finns många nya läkemedel på gång och också att det är ett intressant område för läkemedelsföretagen med stort utrymme för förbättringar.

Läs mer på Marketwatch.

Lägg till kommentar