schizofreni

Kliniska prövningar på schizofreniläkemedel stod för majoriteten av prövningarna för CNS-läkemedel under 2005-2010.

Det tyder på att det finns många nya läkemedel på gång och också att det är ett intressant område för läkemedelsföretagen med stort utrymme för förbättringar.

Läs mer på Marketwatch.