minocyclin

Ett israeliskt företag håller på att kliniskt testa ett kombinationspreparat mellan ett antipsykotikum och antibiotikat minocyklin som kallas SAM-101.

I en fas II studie på 70 patienter med schizofreni gav preparatet förbättrade positiva symptom men också kognitionen förbättrades och negativa symptom minimerades. Viktökningen minskades också.

Minocyklin verkar ha en neuroprotektiv effekt och en hjärnreparerande effekt.

Läs mer hos SacramentoBee.

Lägg till kommentar