En meta-analys av dopamin-avbildningsstudier för schizofreni rapporterar förhöjd presynaptisk dopaminfunktion.

I kontrast fanns ingen förändring i dopamintransportöraktivitet och en liten antipsykotika beroende ökning i dopamin 2/3 (D2/3) receptorer.

Studien föreslår att framtida antipsykotika bör verka på presynaptisk reglering av dopaminsyntes snarare än att blockera D2 receptorer som dagens antipsykotika gör.

Från Schizophreniaforum.org.