schizofreni

En marknadsundersökning bland psykiatrer i USA visade att läkemedelsföretaget Roche kommande läkemedel mot negativa symptom bitopertin kan komma att ges till 17 % av de med schizofreni.

Förutom bitopertin finns andra kommande läkemedel mot negativa symptom, som Eli Lilly's pomaglumetad methionil, Targacept's TC-5619, Envivo Pharmaceuticals/Bayer's EVP-6124 and Shire's Vyvanse.

Ungefär hälften av de med schizofreni har moderata till svåra negativa symptom.

Läs mer på MarketWatch.