Tidigare har informerats om cannabidiol (CBD), som kan bli ett lovande antipsykotikum, som verkar på ett helt nytt sätt och med färre biverkningar än dagens antipsykotika.

Tidskriften TIME har en utförlig artikel om cannabidiol och det framgår att forskarna tagit fram en syntetisk variant av cannabidiol, som går att patentera och kanske lansera som läkemedel.

Läs mer i TIME.