antipsykotika

En intressant artikel som diskuterar problemen som finns, när det gäller att utveckla nya läkemedel mot schizofreni och vilka nya möjligheter som finns.

Läs mer hos Scientific American.