Navoban

Genetiska, beteende och neurofysiologiska bevis har tillsammans givit stöd för bristande funktion av α7 nikotin acetykolinreceptorer (nAChRs) vid kognitiva symptom vid schizofreni.

I en liten och preliminär studie har funnits att ett läkemedel mot kräkningar som innehåller tropisetron (Navoban), som också har α7 agonist-effekt förbättrade kognitionen vid schizofreni.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.