Sycrest

Sycrest, som innehåller asenapin, är inte mer effektiv eller bekväm att använda än andra neuroleptika, men den har risken för ytterligare och ibland allvarliga biverkningar.

Sycrest bör inte användas skriver den franska läkemedelstidskriften Prescrire, som utvärderar nya läkemedel. Sycrest är endast godkänd för behandling av akut mani vid bipolär.

Från Prescrire.