Nya läkemedel mot icke-psykotiska symptom vid schizofreni, som försämrar den dagliga funktionsförmågan, kommer snart att finnas på apoteken förutspår professor Marder.

Målet för denna utveckling har varit att förbättra funktionsförmågan - arbetsförmåga, eget boende och deltagande i familjeliv och socialt liv via effekt på kognition, negativa symptom och socialkognition.

Sex sådana läkemedel är under utprovning. 2014-2015 kommer troligen ett läkemedel mot negativa symptom och kort efteråt kommer läkemedel med effekt på kognitionen.

Läs mer hos Clinical Psychiatry News.