En överraskande upptäckt är att en nedbrytningsprodukt av kolesterol i hjärnan kan användas för att utveckla nya läkemedel mot schizofreni.

Oxysterol (som är oxiderat kolesterol, som kan bildas vid rökning och fritering) interagerar med glutamatreceptorer och tros kunna användas för att utveckla antipsykotika, som verkar på ett nytt sätt.

Den oxysterol som studerats är 24(S)-hydroxycholesterol, som tros kunna användas mot kognitiva problem vid schizofreni.

Forskarna har framställt syntetiska oxysteroler, som verkar ha effekt mot kognitiva besvär hos möss och råttor.

Nu tänker forskarna mäta oxysterol-halterna i hjärnan vid schizofreni för att se om det finns skillnader.

Läs mer hos Washington University.