Ett nytt preparat mot schizofreni (OMS824), som är en fosfodiesteras 10 hämmare (PDE10), har genomgått Fas 2a prövning och tolererades väl.

Preparatet gavs under 2 veckor endera till personer, som precis slutat med antipsykotika eller fortsatt med antipsykotika.

Fortsatta prövningar av preparatet skall inriktas på att testa preparatet ensamt eller som tillägg till antipsykotika mot kognitiva symptom, symptomförsämring och/eller otillräcklig effekt av dagens antipsykotika.

Läs mer hos News Medical.