Sound

Sound Pharmaceuticals i USA skall starta en klinisk fas II prövning på läkemedlet SPI-1005 mot bipolär.

SPI-1005 innehåller ebselen, som ökar aktiviteten på enzymet glutationperoxidas i hjärnan och innerörat, där antiinflammatorisk effekt fås.

Ebselen har också en litiumlik effekt.

Forskarna tror att glutationperoxidas aktiviteten är för låg vid många sjukdomar, som schizofreni, bipolär, autism , demens, hörselnedsättning på grund av buller och Parkinsons.

Läs mer hos Pharmpro.com

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-03-11 19:28
Glutation peroxidas gör att oxidationen minskas dvs fria radikaler minskar. Lite tveksam till effekt av preparatet utom för litiumeffekten, som om det är en riktig litiumeffekt borde vara antimanisk. Möjligen kan den antiinflammatoriska effekten minska kognitiva brister, men då måste den ges tidigt troligen för nyinsjuknade eller år innan psykosen. Vad gäller inflammation har bara 50 % med schizofreni inflammation.
Citera
Lägg till kommentar