Gabather

Inte ännu provats på människa och 95 % av sådana preparat brukar misslyckas

Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002.

Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett helt nytt läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.

Studier har visat att GT-002 är lika aktivt, som diazepam, men verkar på ett annat sätt på GABA-receptorn, vilket gör att om det används mot psykos, så slipper man biverkningar, som kramper och epileptiska anfall, som neuroleptika ibland kan ge.

En annan studie visar att GT-002 verkar på en undergrupp av GABA-A-receptorerna och är skild från diazepam i effekt. GT-002 verkar inte på samma sätt, som zolpidem och kan därför troligen inte ge trötthet.

Läs mer hos Gabather.

Läs tidigare info om att medlet hade antipsykotisk effekt hos försöksdjur.

Kommentarer   
Arne Anka
#8 Arne Anka 2018-12-18 17:11
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/den-forsta-individen-har-erhallit-den-forsta-dosen-i-fas-i-studien-med-gt-002,c2702869
Citera
Admin1
#7 Admin1 2018-12-05 12:17
Det står också i Dagens Industri;
https://www.di.se/live/gabather-far-gront-ljus-for-schizofreni-studie-i-finland/
Citera
Arne Anka
#6 Arne Anka 2018-12-04 18:22
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-ab-erhaller-godkannande-for-start-av-klinisk-fas-1-studie-med-gt-002,c2692228

Nu börjar fas1 i människa.
Citera
Arne Anka
#5 Arne Anka 2018-12-04 18:13
Då ska detta testas i människa inom några veckor.

http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-ab-erhaller-godkannande-for-start-av-klinisk-fas-1-studie-med-gt-002,c2692228
Citera
Arne Anka
#4 Arne Anka 2018-11-13 14:56
Gabather inleder förhoppningsvis kliniska studier fas1 i friska frivilliga människor innan årets slut. Finländska Fimea har max behandlingstid av ansökan på 60dagar. Och 24 november har tiden passerat.
Citera
Guest
#3 Guest 2017-09-27 10:37
Hej,

Ja tyvärr så kunde dom inte finna en maximal tolererad dos i hund. Men med gnagare gick det bättre vad jag förstått. Dom skall nu pröva i andra djurarter. Verkar vara rätt unikt att inte hitta toxicitet.. Vilket iofs är bra.
Citera
Admin1
#2 Admin1 2017-09-26 14:58
Gabathers senareläggning av start av kliniska studier till det första halvåret 2018, från tidigare bedömning om denna höst, beror på problem att finna en maximal doseringsnivå av sitt preparat.

http://www.di.se/nyheter/lakemedelsbolaget-i-problem-med-dosering-rasar-pa-borsen/
Citera
Admin1
#1 Admin1 2016-04-07 11:22
Spännande projekt. Det skall bli intressant att följa de kliniska studierna. Det är vid FAS 2, som man kan vänta sig få besked om effekt finns. GABA-effekt är annars inte så vanligt vad gäller antipsykotika. Ett israeliskt företag testade BL-1020, ett GABA förstärkt antipsykotikum, men det saknade effekt.

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/lakemedel/2272-nytt-antipsykotikum-gav-kognitiv-foerbaettring
Citera
Lägg till kommentar