Cannabidiol

En daglig dos av cannabidiol (CBD) på 600 mg i 6 veckor gav ingen förbättring i kognitiva symptom hos personer med schizofreni i öppenvård.

Cannabidiol varken förbättrade psykotiska eller kognitiva symptom.

Det var en randomiserad placebostudie på totalt 39 personer.

Trötthet var vanligare i cannabidiolgruppen.

Undersökningar skall göras om man behandlar tidigare i sjukdomsförloppet, men i tidigare studier med effekt har minst 800 mg CBD givits.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Du har inte rätt att posta kommentarer