Cannabidiol

Cannabidiol

En randomiserad studie på cannabidiol (1000 mg/dag), som tilläggsbehandling till antipsykotika vid schizofreni (43 personer) jämfört med placebo (45 personer) i 6 veckor visade på modest effekt på positiva symptom.

Ingen effekt på negativa symptom, men förbättring på kognition och daglig funktionsförmåga, som inte var signifikant statistiskt.

Läs mer hos The Mental Elf.