En studie med magnetröntgen av hjärnan visade att personer som aldrig haft psykos, men med störande psykossymptom hade onormal aktivitet i hjärnan jämfört med normalpersoner, som också utförde ett minnestest, som använder de delar av hjärnan, som är påverkade vid psykos.

När en enkeldos av cannabidiol (CBD) gavs blev den onormala hjärnaktiviteten mer normal.

Tidigare har visats att THC som finns i cannabis kan ge psykossymptom, medan CBD har motsatt effekt. 

En klinisk studie skall startas för att undersöka om de med hög risk för psykos kan undvika att få psykos genom medicinering med CBD och om schizofreni kan undvikas på så sätt.

Läs mer hos Kings College London.