Danska Lundbecks tänkta alternativ till Clozapine Lu AF35700 var ej bättre än Zyprexa och Risperdal i FAS III tester vid behandlingsresistent schizofreni under 10 veckor.

Preparatet var dock säkert och tolererades väl.

Lu AF35700 blockerar dopamin-1-receptorerna mer än dopamin-2-receptorer.

Läs mer hos Lundbeck