Professor Salgo intervjuar Professor och psykiatern John M Kane.

Risken för tardiv dyskinesi med nyare antipsykotika är 1 % per år idag, men förr med gamla antipsykotika 5 %.

Läs mer hos MD.