Intressantast är samidorfan + olanzapin, som gör att viktuppgången av olanzapin minskar betydligt.

Nuplazid fungerade ej som tillägg till antipsykotika vid dålig effekt.

Evenamid och lumateperon har försenats pga ökade krav från myndigheten.

Men lumateperon kan kanske godkännas 27:e december.

Två nya antipsykotika befinner sig under utprovning. Intressant är att båda saknar effekt via dopamin-2 eller 5-HT2A.

De heter SEP-363856 och KarXT.

Läs mer hos Medpage Today.

Wikipedia har en lista över antipsykotika under utveckling.