Till vänster om glaset är plåstret, som upptäcker om tabletten svalts

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Abilify MyCite, som är en tablett som rapporterar om den blivit svald via en sensor.

Sensorn i tabletten skickar en signal till ett plåster på huden, som i sin tur skickar signalen till en app i personens smartphone och sedan till en webbportal, där anhöriga och vården kan kolla om tabletten tagits.

Tabletten saknar dock bevisad effekt på förbättring av medicinintaget.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Läs mer i Svenska Dagbladet. NYTT!

Tavegyl

Också vid schizofreni kan finnas fel på myelinet enligt en ny studie

Dagens behandlingar mot multipel skleros, MS, kan bromsa sjukdomsförloppet.

Men nu ser det ut som att antihistaminet Tavegyl kan hjälpa till att även reparera uppkomna skador, enligt en liten studie.

Tavegyl har i provrörsförsök stimulerat oligodendrocyter, de stödjeceller i hjärnan som bygger upp det skyddande myelinlagret runt nervcellernas långa utskott.

Läs mer i Dagens Medicin.

Också antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel har också Tavegyl-lik effekt och anses nervskyddande till skillnad från gamla antipsykotika.

Belviq

Lorcaserin heter Belviq i USA

Amerikanska forskare har på studier av möss visat att serotonin 5-HT2C receptorn kan orsaka viktökning av olanzapin/Zyprexa.

Möss som saknade 5-HT2C receptorn gick inte upp särskilt mycket i vikt av Zyprexa.

I USA finns ett viktminskningspreparat lorcaserin, som stimulerar 5-HT2C-receptorerna och det minskade viktökningen hos mössen, som fick olanzapin och förbättrade ämnesomsättningen.

Läs mer hos Diabetes.co.uk

EU:s CHMP har avslagit ansökan om att Belviq skall finnas på apoteken i EU.

Telmisartan

Tillägg av blodtrycksmedicinen telmisartan till Clozapine eller Zyprexa/Olanzapin minskade totala schizofrenisymptom enligt PANSS  i en mindre studie.

Ingen skillnad sågs i psykossymptom, negativa symptom eller kognition.

Det är en angiotensin II-blockerare, som både kan öka och minska inflammation.

Det var den antiinflammatoriska effekten, som gjorde att man testade den i 12 veckor.

Studier på fler patienter och längre tid krävs dock.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs Abstract i Acta Psychiatrica Scandinavia.

Fanapt

EU:s rådgivande kommitté för godkännande av nya mediciner (CHMP) har föreslagit att Fanaptum, som innehåller iloperidon inte skall godkännas i EU mot schizofreni på grund av otillräcklig effekt, som kommer först efter 2-3 veckor.

Dessutom gav preparatet QTc-förlängning och ökad risk för interaktionen med andra läkemedel på levernedbrytningen, vilket kan öka risken för QTc-förlängning hos vissa.

Det är andra gången, som Fanaptum blir underkänd i EU, men preparatet har varit godkänt i USA sedan 2009.

Läs mer hos Medscape. (registrering krävs för läsning)

Omega-3

Japanska forskare har visat att om möss inte får omega-3 fettsyror (DHA och Omega-6 AA) under graviditeten, så får avkomman schizofreni-lika symptom i vuxen ålder.

Effekten är långvarig och beror på specifika epigenetiska förändringar som påverkar syntesen av proteiner.

Efter hungersnöd brukar schizofrenin fördubblas hos de som föds då.

Forskarna fann att nukleära receptorer påverkades och ett läkemedel kunde ges mot receptorerna och lindra vissa motoriska symptom.

Forskarna planerar att testa liknande läkemedel mot schizofreni hos människa.

Läs mer i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Translational Psychiatry.

Inderal

Inderal innehåller propanolol. Felkorrigeringen fungerar ofta dåligt vid schizofreni

Livet är fullt av beslut och det kan vara svårt att veta om du fattat rätt beslut. Men betablockeraren propranolol, som blockerar noradrenalin kan öka ditt självförtroende och bli en ny behandling för schizofreni och OCD.

Metakognition styr hur vi litar på våra beslut och hur vi mäter vårt beteende och förmåga. Vid schizofreni och OCD finns många symptom som tyder på dålig metakognitiv förmåga.

I studien visades att dopaminblockerare inte påverkade metakognitionen medan propranolol gav en förbättring. Forskarna tror att när man gör fel frisätts noradrenalin, som gör att minnet vad man nyss gjort försvinner, vilket gör att man inte lär av sitt misstag.

Forskarna hoppas också att propranolol skall kunna förbättra minnet.

Läs mer hos New Scientist.

Austedo

Austedo innehåller deutetrabenazin. Väte atomer har ersatts av isotopen deuterium för att förlänga effekten

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nu godkänt Austedo (deutetrabenazin) mot tardiv dyskinesi.

Tidigare var Austedo godkänd mot chorea vid Huntingstons sjukdom.

Tidigare finns Ingrezza godkänd mot tardiv dyskinesi i USA.

Austedo doseras 2 gånger dagligen medan Ingrezza en gång dagligen.

Läs mer hos FiercePharma.

Ashleigh Osborne

Doktoranden Ashleigh Osborne vid sitt mikroskop

En studie på råttor med framkallad schizofreni visade att cannabidiol (CBD) kunde minska negativa och kognitiva symptom.

Tidigare studier har visat att cannabidiol kan förbättra kognition vid Alzheimer och stroke.

Effekten på kognition är viktig, eftersom dagens antipsykotika inte förbättrar kognitionen.

Läs mer hos News.

Cannabidiol testas nu mot positiva symptom vid schizofreni. Mindre studier tyder på antipsykotisk effekt.