Lyndra Therapeutics planerar att nästa år börja kliniskt testa en antipsykotikakapsel, dom ger effekt i en vecka.

Kapseln ser ut, som en fiskoljekapsel och formen och storleken gör att den stannar i magen upp till en vecka.

Dagens depåtabletter kan maximalt frisätta läkemedel i 24 timmar.

Läs mer hos Boston Business Journal.

Trobalt innehåller retigabin, som vid flerårig användning kan ge pigmentförändring i ögonen

Ett läkemedel mot epilepsi retigabin, som påverkar kaliumkanalerna har i en mindre studie minskat depressionssymptom hos personer med svår depression.

Dessa kaliumkanaler spelar en viktig roll i ett system i hjärnan som styr vår så kallade resiliens, vår naturliga förmåga till återhämtning och att ”komma igen” vid psykologisk påfrestning.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Cannabidiol

Cannabidiol

En randomiserad studie på cannabidiol (1000 mg/dag), som tilläggsbehandling till antipsykotika vid schizofreni (43 personer) jämfört med placebo (45 personer) i 6 veckor visade på modest effekt på positiva symptom.

Ingen effekt på negativa symptom, men förbättring på kognition och daglig funktionsförmåga, som inte var signifikant statistiskt.

Läs mer hos The Mental Elf.

Danska Lundbecks tänkta alternativ till Clozapine Lu AF35700 var ej bättre än Zyprexa och Risperdal i FAS III tester vid behandlingsresistent schizofreni under 10 veckor.

Preparatet var dock säkert och tolererades väl.

Lu AF35700 blockerar dopamin-1-receptorerna mer än dopamin-2-receptorer.

Läs mer hos Lundbeck

Extrakt av läkeväxten Withania somnifera har antiinflammatoriska och immunmodulerande effekter och har därför testats som tillägg mot 33 personer med schizofreni och schizoaffektiv.

Jämfört med placebo minskade signifikant enligt PANSS negativa, allmänna och totala symptom, men ej positiva symptom.

Stress minskade också signifikant.

Inga signifikanta ökningar i biverkningar sågs.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs originalartikeln hos Clinical Psychiatry.

Lavendel verkade på GABAA receptorer där också bensodiazepiner verkar

Forskare har kartlagt hur det rogivande ämnet i lavendel verkar och menar att det kan bli ett lugnande läkemedel.

Forskarnas slutsats är att linalool verkar via olfaktoriska nervceller (luktsinnesceller) som i nästa steg aktiverar hjärnans GABAA -receptorer.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

I USA har depåinjektionen Perseris godkänts, som innehåller risperidon och ges varje månad.

Den har alltså dubbel så lång effekt som Risperdal Consta, som ges varannan vecka.

Dessutom injektionerna ges subkutant (under huden) till skillnad från andra depåinjektionerna, som injiceras i muskler.

Ungefär 5 % fick smärta och rodnad vid injektionsstället.

Läs mer hos Nasdaq.

En studie med magnetröntgen av hjärnan visade att personer som aldrig haft psykos, men med störande psykossymptom hade onormal aktivitet i hjärnan jämfört med normalpersoner, som också utförde ett minnestest, som använder de delar av hjärnan, som är påverkade vid psykos.

När en enkeldos av cannabidiol (CBD) gavs blev den onormala hjärnaktiviteten mer normal.

Tidigare har visats att THC som finns i cannabis kan ge psykossymptom, medan CBD har motsatt effekt. 

En klinisk studie skall startas för att undersöka om de med hög risk för psykos kan undvika att få psykos genom medicinering med CBD och om schizofreni kan undvikas på så sätt.

Läs mer hos Kings College London.

Även läkemedel vars utveckling har avstannat eller upphört kan vara lovande mot sjukdomar, som de inte var avsedda för.

Läs mer i Scientific American.