Rxulti

Rxulti  finns som tabletter (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg) och kommer till apoteken i början av 2019

Den aktiva substanseni är brexpiprazol, ett antipsykotiskt medel som binder primärt till dopamin D2-receptorer, serotonin 5-HT1A och 5-HT2A-receptorer och noradrenerga a1B / 2C-receptorer.

Fördelarna med Rxulti är dess förmåga att förbättra psykotiska symptom.

De vanligaste biverkningarna är akatisi och viktökning.

Den fulla indikationen är behandling av schizofreni hos vuxna.

Läs mer hos EMEA.

Rxulti är en vidareutveckling av Abilify, men med mindre dopaminstimulering 40 % mot Abilifys 60 %. Abilify skiljer sig från övriga antipsykotika, men Rxulti liknar mer de övriga än Abilify.

Cannabidiol

En daglig dos av cannabidiol (CBD) på 600 mg i 6 veckor gav ingen förbättring i kognitiva symptom hos personer med schizofreni i öppenvård.

Cannabidiol varken förbättrade psykotiska eller kognitiva symptom.

Det var en randomiserad placebostudie på totalt 39 personer.

Trötthet var vanligare i cannabidiolgruppen.

Undersökningar skall göras om man behandlar tidigare i sjukdomsförloppet, men i tidigare studier med effekt har minst 800 mg CBD givits.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

 

Cannabidiol testas mot schizofreni, som antipsykotikum.

En översiktsartikel av Lilian Kloft på 10 sidor finns att läsa gratis, som pdf-fil.

Hon skriver: "Preliminary evidence points to high tolerability, superior cost-effectiveness and a promising side effect profile, suggesting an attractive alternative to current antipsychotic treatment."

Läs mer här.

Evista hette raloxifen, när patentet gällde

Raloxifen har östrogeneffekt i ben och hjärna, men ej i andra vävnader och ger ej bröstcancer mm

Eftersom kvinnornas östrogen anses ge mildare sjukdom, så har raloxifen givits som tillägg till antipsykotika både till män och kvinnor för att minska symptom.

En metaanalys av de studier, som gjorts på 561 patienter visade på en moderat effekt och effekt på totala symptom, positiva, negativa och allmänna symptom enligt PANSS-testet.

Inga effekter sågs på depression och kognitiva symptom.

Det som förvånade forskarna mest var den stora effekten på positiva symptom.

Läs mer hos Psych Congress.

Läs original artikeln hos npj Schizophrenia.

Svenska Psykiatriska Föreningen anordnar en intressant utbildning för psykiatrer bl.a om:

  • Ketaminbehandling mot svåra depressioner och ett alternativ till ECT pga snabb effekt.
  • Repetetiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) n magnetsfältsbehandling. som används mot ångest, depression, men också schizofreni, som röster och anhedoni.
  • Ny forskning om antidepressivas effektivitet

Läs mer hos SPF.

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck har ett samarbete Vanderbilt University i USA om utveckling av ett nytt antipsykotika.

I musmodell har ett preparat, som verkar genom att hämma dopaminfrisättningen haft antipsykotisk effekt med få biverkningar.

2020 tros de kliniska testerna kunna starta.

Läs mer hos Globe Newswire.

Till vänster om glaset är plåstret, som upptäcker om tabletten svalts

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Abilify MyCite, som är en tablett som rapporterar om den blivit svald via en sensor.

Sensorn i tabletten skickar en signal till ett plåster på huden, som i sin tur skickar signalen till en app i personens smartphone och sedan till en webbportal, där anhöriga och vården kan kolla om tabletten tagits.

Tabletten saknar dock bevisad effekt på förbättring av medicinintaget.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Läs mer i Svenska Dagbladet. NYTT!

Cannabidiol (CBD) 1000 mg/dag gavs som tillägg till antipsykotika i en dubbelblind studie på 83 personer i 6 veckor.

Preparatet gav en måttlig minskning av psykossymptom och kunde ge effekt utöver antipsykotika.

Cannabidiol verkar inte via dopaminblockering och kan därför tänka sig ge extra effekt.

Biverkningarna var som för placebo.

Författarna anser att det är en helt ny sorts antipsykotika.

Läs mer hos Independent.

Läs Abstract hos The American Journal of Psychiatry.

Också vid schizofreni kan finnas fel på myelinet enligt en ny studie

Dagens behandlingar mot multipel skleros, MS, kan bromsa sjukdomsförloppet.

Men nu ser det ut som att antihistaminet Tavegyl kan hjälpa till att även reparera uppkomna skador, enligt en liten studie.

Tavegyl har i provrörsförsök stimulerat oligodendrocyter, de stödjeceller i hjärnan som bygger upp det skyddande myelinlagret runt nervcellernas långa utskott.

Läs mer i Dagens Medicin.

Också antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel har också Tavegyl-lik effekt och anses nervskyddande till skillnad från gamla antipsykotika.