Ashleigh Osborne

Doktoranden Ashleigh Osborne vid sitt mikroskop

En studie på råttor med framkallad schizofreni visade att cannabidiol (CBD) kunde minska negativa och kognitiva symptom.

Tidigare studier har visat att cannabidiol kan förbättra kognition vid Alzheimer och stroke.

Effekten på kognition är viktig, eftersom dagens antipsykotika inte förbättrar kognitionen.

Läs mer hos News.

Cannabidiol testas nu mot positiva symptom vid schizofreni. Mindre studier tyder på antipsykotisk effekt.

Ingrezza

Ingrezza innehåller valbenazin, men max 1 % som får antipsykotika i Sverige har tardiv dyskinesi

En genomgång av studierna på Ingrezza mot tardiv dyskinesi visade att 15 % avbröt behandlingen under ett år p.g.a biverkningar.

För schizofreni var urinvägsinfektion, huvudvärk och trötthet vanligast och c:a 5-6 % vardera.

Ingrezza har nyligen godkänts i USA, som det första läkemedlet mot tardiv dyskinesi.

Läs mer hos MedPageToday

Obs! Tardiv dyskinesi är en mycket sällsynt biverkan (mindre än 0,01 %) för Clozapine/Leponex. 30 % i Sverige får Clozapine.

Folsyra

Vanliga folattabletter på bara 0,4 mg per tablett

Tillägg av L-metylfolat (l-MF), som är aktiva formen av folat (ett B-vitamin), kan minska negativa symptom vid schizofreni enligt en ny studie, som dock var ganska liten med totalt 55 patienter på 2 grupper.

Dosen var 15 mg metylfolat i 12 veckor. 

Förutom minskade negativa symptom sågs också strukturella och funktionella hjärnförändringar. Forskarna är mycket positiva till lresultaten, eftersom L-metylfolat är lätt och få tag i och lätt att själv behandla.

L-metylfolat användes därför vissa kräver den formen av folat för att det skall fungera.

Behandlingen hade ingen effekt på positiva symptom eller kognitiva symptom.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

Vraylar

I USA heter cariprazin Vraylar

Reagila finns som 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg och 6 mg hårda kapslar mot schizofreni hos vuxna.

Innehåller kariprazin, som binder sig primärt till dopamin D3- och D2-receptorer samt serotonin 5-HT1A-receptorer.

Förbättrar psykotiska symptom och vanliga biverkningar är akatisi och parkinsonism. 

Godkänd mot schizofreni i USA 2015.

Har liksom Abilify dopamineffekt 20-25 % av dopamin medan Abilify har 60 %.

Läs EU:s informationsblad.

Läs om godkännandet i PharmaTimes.

Läs artikel om kariprazin.

Det italienska företaget Recordati skall lansera Reagila i EU, men har ej dotterföretag i Sverige. Möjligen kan AstraZeneca marknadsföra Reagila i Sverige för Recordati har marknadsfört Seloken åt dem.

Ingressa

Ingrezza nu godkänt i USA och kan finnas på vissa apotek där nästa vecka redan.  

Läs mer hos Neurocrine.

Läs mer vad FDA skriver.

Artikel i Läkemedelsvärlden.

En slutprövning av valbenazin (Ingrezza), som är en selektiv vesikulär monoamintransport 2 hämmare har visats signifikant förbättra tardiv dyskinesi vid schizofreni, schizoaffektiv eller humörstörningar.

Valbenazin gavs en gång dagligen och 85 % hade också antipsykotika samtidigt. Många hade dessutom andra mediciner också.

De mest vanliga biverkningarna var trötthet, akatisi och muntorrhet.

Symptomen på sjukdomen förvärrades inte av valbenazin.

Preparatet kan bli godkänd i USA i år för det har fått prioritet och besked kan komma nästa månad. Längre studier planeras för att se hur effekten blir på längre sikt.

Läs mer hos Helio.

Läs originalartikeln i Amer J Psych

 

Syneurex

Taiwanesiska företaget SyneuRx har fått två läkemedel mot schizofreni klassade av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, som genombrottsterapi för att få snabbare godkännande.

I år skall dessa två läkemedel genomgå sluttester.

Läkemedlen kallas SND-12 och SND-13.  SND-12 skall användas som tilläggsbehandling vid behandlingsresistens och då antipsykotika ger dålig effekt. SND-13 har inte bara effekt mot positiva symptom utan också negativa symptom och ges som tillägg till antipsykotika.

Det verkar som om både läkemedlen innehåller natrium bensoat, som är ett konserveringsmedel, som också påverkar glutamat i hjärnan. Att de har olika namn kan bero på USA:s läkemedelslagstiftning, där indikationer av icke-patenterbara läkemedel kan få "patent".

Läs mer hos Focus Taiwan

Ketalar

Ketalar sägs ge effekt efter några timmar

Narkosmedlet Ketalar (ketamin) kan vara effektivt vid behandling av depression, en användning som inte är godkänd i Sverige i dag.

Men det vetenskapliga underlaget är begränsat, menar SBU.

Ketamin kan vara effektivt som engångsinjektion vid behandling av svår och medelsvår depression.

Det kan vara av betydelse då 25 % av patienterna med svår depression inte får effekt av vanlig behandling. 

Läs mer i Läkartidningen.

läkemedel

Ett par nya läkemedel mot schizofreni har misslyckats enligt kongressen

På en schizofrenikongress nyss ansåg chefen för NIMH Josh Green att kortsiktigt skulle dagens behandlingar användas mer effektivt och ges till fler.

Han såg inga revolutionerande läkemedel på gång.

Andra forskare ansåg att nyinsjuknade skulle få depåinjektioner, eftersom tidig behandling av schizofreni inte minskade inläggningarna.

Clozapine ansågs kunna användas tidigare och för nyinsjuknade också.

Bland nya antipsykotika under utveckling ansågs Newrons evenamid intressantast, eftersom den blockerar överaktiva natriumkanaler (ger mindre biverkningar) och minskar frisättning av glutamat.

Den skall användas som tillägg till antipsykotika för att få starkare effekt. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

Cannabidiol

Cannabidiol håller på och testas mot schizofreni, som antipsykotikum

Cannabidiol (CBD) skulle kunna användas i behandling av ångestproblematik och fobier, skriver forskare.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Läs Cannabidiol förstärkte effekten av antipsykotika vid schizofreni.