Syneurex

Taiwanesiska företaget SyneuRx har fått två läkemedel mot schizofreni klassade av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, som genombrottsterapi för att få snabbare godkännande.

I år skall dessa två läkemedel genomgå sluttester.

Läkemedlen kallas SND-12 och SND-13.  SND-12 skall användas som tilläggsbehandling vid behandlingsresistens och då antipsykotika ger dålig effekt. SND-13 har inte bara effekt mot positiva symptom utan också negativa symptom och ges som tillägg till antipsykotika.

Det verkar som om både läkemedlen innehåller natrium bensoat, som är ett konserveringsmedel, som också påverkar glutamat i hjärnan. Att de har olika namn kan bero på USA:s läkemedelslagstiftning, där indikationer av icke-patenterbara läkemedel kan få "patent".

Läs mer hos Focus Taiwan

 

På en schizofrenikongress nyss ansåg chefen för NIMH Josh Green att kortsiktigt skulle dagens behandlingar användas mer effektivt och ges till fler.

Han såg inga revolutionerande läkemedel på gång.

Andra forskare ansåg att nyinsjuknade skulle få depåinjektioner, eftersom tidig behandling av schizofreni inte minskade inläggningarna.

Clozapine ansågs kunna användas tidigare och för nyinsjuknade också.

Bland nya antipsykotika under utveckling ansågs Newrons evenamid intressantast, eftersom den blockerar överaktiva natriumkanaler (ger mindre biverkningar) och minskar frisättning av glutamat.

Den skall användas som tillägg till antipsykotika för att få starkare effekt. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

Cannabidiol

Cannabidiol håller på och testas mot schizofreni, som antipsykotikum

Cannabidiol (CBD) skulle kunna användas i behandling av ångestproblematik och fobier, skriver forskare.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Läs Cannabidiol förstärkte effekten av antipsykotika vid schizofreni.

Vanliga folattabletter på bara 0,4 mg per tablett

Tillägg av L-metylfolat (l-MF), som är aktiva formen av folat (ett B-vitamin), kan minska negativa symptom vid schizofreni enligt en ny studie, som dock var ganska liten med totalt 55 patienter på 2 grupper.

Dosen var 15 mg metylfolat i 12 veckor. 

Förutom minskade negativa symptom sågs också strukturella och funktionella hjärnförändringar. Forskarna är mycket positiva till lresultaten, eftersom L-metylfolat är lätt och få tag i och lätt att själv behandla.

L-metylfolat användes därför vissa kräver den formen av folat för att det skall fungera.

Behandlingen hade ingen effekt på positiva symptom eller kognitiva symptom.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

Syneneurx

 

En väldigt bra och komplett redogörelse för 5 nya läkemedel mot schizofreni, men också om de nya depåpreparat, som befinner sig under utveckling.

Intressantast var preparatet NaBen, som innehåller konserveringsmedlet natrium bensoat.

I USA är Naben godkänd som orphan drug vid dålig effekt av Clozapine och för behandling av schizofreni hos barn.

NaBen genomgår kliniska tester på schizofreni hos vuxna.

Ett kombinationspreparat med Zyprexa och samidorfan, som ej ger viktuppgång kan finnas i USA 2019. 

Läs mer hos P&T Community.

Ingressa

Ingrezza nu godkänt i USA och kan finnas på vissa apotek där nästa vecka redan.  

Läs mer hos Neurocrine.

Läs mer vad FDA skriver.

Artikel i Läkemedelsvärlden.

En slutprövning av valbenazin (Ingrezza), som är en selektiv vesikulär monoamintransport 2 hämmare har visats signifikant förbättra tardiv dyskinesi vid schizofreni, schizoaffektiv eller humörstörningar.

Valbenazin gavs en gång dagligen och 85 % hade också antipsykotika samtidigt. Många hade dessutom andra mediciner också.

De mest vanliga biverkningarna var trötthet, akatisi och muntorrhet.

Symptomen på sjukdomen förvärrades inte av valbenazin.

Preparatet kan bli godkänd i USA i år för det har fått prioritet och besked kan komma nästa månad. Längre studier planeras för att se hur effekten blir på längre sikt.

Läs mer hos Helio.

Läs originalartikeln i Amer J Psych

 

Även 50 % av vuxna med schizofreni har brist på vitamin D

Med en stor studie på sambandet mellan gener, D-vitaminnivåer och schizofreni hos 80 000 nyfödda hoppas danska och australienska forskare kunna förebygga schizofreni.

En låg nivå av D-vitamin hos gravida och nyfödda kan påverka hjärnans utveckling, som kan senare öka risken att få schizofreni och kanske också andra psykiska sjukdomar.

Men forskare tror inte att alla fall med schizofreni kan förebyggas med D-vitamin. 

Läs mer hos Fagpressenytt.

Ketalar sägs ge effekt efter några timmar

Narkosmedlet Ketalar (ketamin) kan vara effektivt vid behandling av depression, en användning som inte är godkänd i Sverige i dag.

Men det vetenskapliga underlaget är begränsat, menar SBU.

Ketamin kan vara effektivt som engångsinjektion vid behandling av svår och medelsvår depression.

Det kan vara av betydelse då 25 % av patienterna med svår depression inte får effekt av vanlig behandling. 

Läs mer i Läkartidningen.

bitopertin

Formeln för bitopertin

För 3 år sedan misslyckades det att bevisa att läkemedlet bitopertin hade effekt mot negativa symptom vid schizofreni.

Bitopertin är en glycinåterupptagshämmare. 

Djurförsök tyder på att glycinåterupptagshämmare minskar glukosproduktionen, ökar glukostoleransen och minskar födointaget och kroppsvikten hos friska, feta och diabetiska råttor.

Forskarna tror att läkemedel som bitopertin kan användas mot fetma och diabetes.

Bitopertin har också testats på människa utan allvarliga biverkningar. 

Läs mer hos Nature Communications.