mangostan

Frukten mangostan liknar en passionsfrukt, men har svart skal och växer på träd

Forskare i Australien skall göra ett kliniskt test om frukten mangostan, som kommer från Indonesien kan ha effekt mot schizofreni.

Fruktskalet innehåller antioxidanter, som kan minska inflammation och fria radikaler, som kan förekomma vid många sjukdomar.

150 personer skall ingå i studien och effekten på hallucinationer, vanföreställningar, depression och energinivåer skall undersökas.

Läs mer hos abc.net.au.

Läs mer om mangostan.

Janssen

Fabrikanten är Janssen, som har Risperdal och Invega

TREVICTA® är den första behandlingen mot schizofreni som tas endast fyra gånger per år och finns nu tillgänglig i Sverige. 

TREVICTA® ges som en intramuskulär injektion var tredje månad.

Patienten kan med dessa färre administreringstillfällen bibehålla en optimal nivå av läkemedel i kroppen under längre tid jämfört med andra tillgängliga antipsykotiska behandlingar.

Den nya behandlingen möjliggör det längsta mellanrummet för doseringen av antipsykotika.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Vertisan

Vertisan stimulerar de receptorer, som kan ge viktökning när de blockeras av antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel/Quetiapine

Läkemedlet Vertisan, som innehåller betahistin finns nu i Sverige mot Menière’s syndrom med relativ få biverkningar.

Preparatet har stimulerande-effekt på H1-receptorer. Blockering av dessa receptorer har kopplats till viktökning av vissa antipsykotika.

En klinisk studie på Vertisan plus Edronax gavs till Zyprexa/Olanzapin och viktökningen minskade med 60 %.

På råttor gav Vertisan tillsammans med Zyprexa/Olanzapin en minskad viktuppgång med 50 %.

Studierna är otillräckliga, men den behandling som finns mot viktökning är inte så bra och vid Clozapine och Zyprexa/Olanzapin sägs att viktökningen måste accepteras p.g.a god effekt. 

Läs i FASS om Vertisan.

Läs mer på Viska om medlet.

Tetmodis

Tetmodis (tetrabenazin) sänker dopamin, vilket minskar på ofrivilliga rörelser

I USA finns ett institut för neurologiska sjukdomar och stroke (NINDS). som är en del av National Institute for Health, som har hand om medicinsk forskning i USA.

NINDS har på sin hemsida rekommendationer om behandling av tardiv dyskinesi.

De rekommenderar att sänka dosen eller upphöra med antipsykotika helt eller preparatbyte.

Tetrabenazin är det enda effektiva läkemedlet mot tardiv dyskinesi säger de, men kan ha biverkningar.

Det finns i Sverige i tabletter och heter Tetmodis eller Xenazine.

Normalt används det mot Huntingtons sjukdom och genom att sänka dopamin och därmed minska rörelserna.

Andra läkemedel, som bensodiazepiner, Clozapine och botulinus toxin injektioner kan också prövas mot tardiv dyskinesi. 

Läs mer hos NINDS.

Nästa år i april kan det första godkända läkemedlet mot tardiv dyskinesi komma i USA valbenazin, men senare kan ett till komma, som är en variant av tetrabenazin, som heter deutetrabenazin.

Läs mer hos Fierce Biotech.

Mycket forskning återstår om detta och lite tveksamt i nuläget

Israeliska forskare har byggt DNA nanorobotar, som innehåller medicin och som frisätts när de utsätts för elektromagnetisk energi.

Dessa nanorobotar skall injiceras.

Tanken är att mäta EEG aktiviteten i hjärnan och, när den tyder på medicinbehov, så frisätts medicinen från nanorobotarna. 

Läs mer hos Tech Times.

Spiny projektion neuron

En allosterisk modulator binds utanför bindningen av muskarin till M4-receptorn, men påverkar receptorns aktivitet ändå

Forskare i USA har på försöksdjur visat att en positiv allosterisk modulator på muskarin M4-receptorn hade antipsykotisk effekt.

Effekten skedde genom att minska dopaminfrisättningen istället för att blockera dopaminreceptorer. 

Mekanismen verkar vara att modulatorn verkar på M4-receptorn hos spiny projektion neuron, som frisätter 2-arachidonoylglycerol, som påverkar dopaminfrisättningen via cannabinoid CB2-receptorn.

Tidigare har CB2-receptorn kopplats till immunfunktionen.

Fördelen med denna mekanism är att vanliga antipsykotika-biverkningar, som orsakas av dopamin-receptor blockering försvinner. 

Läs mer hos Research News@Vanderbilt.

Andra jonkanalsmediciner testas också mot schizofreni och bl.a de som inte får effekt av Clozapine

Danska forskningsföretaget Saniona meddelar idag att bolaget har ingått ett nytt samarbete med läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim med fokus på schizofreni. 

Saniona specialiserar sig på mediciner, som verkar via jonkanaler i cellmembranet och utvecklar läkemedel mot olika sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärta.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Läs företagets pressmeddelande.

Ergenyl

Ergenyl innehåller valproat, som används mest som humörstabiliserare mot främst manier

Negativa symptom kan kanske behandlas med epilepsimedicinen valproat, som bl.a finns i bl. a Absenor och Ergenyl.

Men enbart hos de som har två kopior av enzymet COMT med Val-varianten, som c:a 44 % har.

40 % med dessa gener hade högre nivåer av aminosyran och neuromodulatorn prolin, som ökades av valproat, och korrelerade till färre negativa symptom.

Det kan bero på det har kraftigare effekt, som sänker dopamin i hjärnan genom nedbrytning.

De med Met-varianten av COMT fick mer negativa symptom av valproat.

Läs mer hos PsychCentral.

Läs hela artikeln, hos Translational Psychiatry.

Latuda

Latuda skulle finnas på apoteken, när Latuda FASS-texten stod i FASS och nu finns den där. 

Dessutom finns Latuda i lager på Apoteket Hjärtats internetapotek. 

Får du recept på Latuda idag, så finns troligen inte Latuda i lager, men tar oftast bara 1-2 dagar att beställa.

Läs i FASS om Latuda.