Fanapt

Fanapt kan snart kanske bli godkänd i EU i början av nästa år och innehåller iloperidon. Fanapt har funnits i USA sedan 2009.

En utvärdering har gjorts av Fanapt och kommer fram till att det är ett lovande läkemedel för schizofreni och särskilt för personer, som inte tål andra antipsykotika och lämpligt som förstahandsmedel. 

Vanliga biverkningar är milda, som yrsel, lågt blodtryck, torr mun och viktökning (medelvärde 2,1 kg).

Kan förlänga hjärtats QTc-tid. Låg risk för akatisi, extrapyramidala symptom, förhöjt prolaktin eller påverkan av ämnesomsättningen.

Att undersöka kostnad i relation till effekt behövs för veta dess plats i terapin. 

Läs mer hos Dovepress (hela artikeln kan läsas, som pdf genom att klicka på här)

Japan

Japanska forskare har upptäckt en ny dopamin-2-receptor (D2LR), som finns inuti nervceller.

Tillväxthormonreceptorn (PDFGβR) gör att dopamin-2-receptorn hamnar inuti nervcellen.

D2LR-receptorn inne i nervcellen aktiveras från nervcellens utsida av ett enzym ett kinas, som heter ERK.

Det leder till att dopamin-2-receptorerna på utsidan aktiveras, som förstärker dopamin-signalerna mellan nervceller..

Forskarna tror att läkemedel mot D2LR-receptorn i nervcellerna kan ha effekt mot schizofreni, men även andra dopaminsjukdomar, som Parkinsons. 

Läs mer hos ScienceDaily.

synaps

Synapserna, som ovan fungerar sämre vid förhöjt STEP

Ett protein, som kallas STEP är förhöjt i hjärnan vid Alzheimers, vilket kopplats till sämre tankeförmåga p.g.a sämre kontakt mellan nervceller.

STEP är också förhöjt vid schizofreni, Parkinsons och Fragile X, vilket ger möjlighet för nya mediciner, som verkar på STEP. 

En studie i en musmodell för schizofreni, där STEP-genen tagits bort eller ett läkemedel gavs, som hämmade STEP förbättrades kognitionen.

Försöken tyder på att en STEP-hämmare kan få betydelse inte bara för schizofreni utan också andra hjärnsjukdomar. 

Läs mer hos ScienceBlog.

Läs hela artikeln hos Molecular Psychiatry.

Pierre Fabre

Det är dock först i Fas 3 testningen man kan vara säker på effekten

Dagens antipsykotika verkar på dopamin-2-receptorn, men det franska företaget Pierre Fabre har testat en blockerare av huvudsakligen dopamin-3-receptorn (F17464) vid återfall vid schizofreni i en FAS 2a studie.

Studien som varade i 6 veckor visade att preparatet hade effekt mot psykos och kanske också effekt mot negativa symptom enligt prekliniska data.

Fördelen är att risken för extrapyramidala biverkningar och påverkan på ämnesomsättning minskar. 

Läs mer hos The Pharma Letter.

sömnspindlar

Tidigare har läkemedel likt Stilnoct också ökat sömnspindlar

Ökande bevis tyder på onormal sömn kan bidraga till insjuknandet, återfall  och symptomen för schizofreni och inte tvärtom, som tidigare har sagts.

Vid schizofreni finns minskat antal sömnspindlar under sömnen, som tror orsaka sämre kognitiv förmåga.

Sömnspindlarna är korta och inträffar under icke-REM- sömn. och gör att minnen under dagen lagras genom att skapa bättre synapskontakt tror man.

Kalciumkanalerna, som ingår i schizofrenigenerna, har kopplats till sömnspindlar.

Stilnoct, som är en sömnmedicin, har ökat sömnspindlarna hos psykiskt friska.

Sömnen kan inte bara påverka schizofreni utan också ADHD, bipolär, depression och PTSD. 

Läs mer hos Newswise.

Sunovion har också Latuda

Läkemedelsföretaget Sunovion skall starta FAS II studier med antipsykotikat SEP-363856 mot schizofreni och psykoser vid Parkinsons sjukdom.

Det nya antipsykotikat verkar ej genom blockering av dopmin-2-receptorer utan effekten är okänd.

Man tror att den kan stimulera 5-HT1A and TAAR1 receptorer samt att den också kan ha effekt mot negativa symptom. 

Läs mer hos Businesswire.

mangostan

Frukten mangostan liknar en passionsfrukt, men har svart skal och växer på träd

Forskare i Australien skall göra ett kliniskt test om frukten mangostan, som kommer från Indonesien kan ha effekt mot schizofreni.

Fruktskalet innehåller antioxidanter, som kan minska inflammation och fria radikaler, som kan förekomma vid många sjukdomar.

150 personer skall ingå i studien och effekten på hallucinationer, vanföreställningar, depression och energinivåer skall undersökas.

Läs mer hos abc.net.au.

Läs mer om mangostan.

 

Tidigare har en studie visat att omega-3 kan förebygga psykos delvist hos de med hög risk att insjukna i psykos första gången.

En ny studie har gjorts på 304 vuxna med ultra-hög risk för psykos, som fick 1,4 g omega-3 per dag  i max 12 månader.

Ingen skillnad i psykos sågs med eller utan omega-3, så det verkar inte ha effekt.

Två ytterligare liknande studier pågår.

KBT har i många studier, men ej alla haft effekt.

Läs mer hos Healio

Läs Editorial i JAMA Psychiatry.

Tetmodis (tetrabenazin) sänker dopamin, vilket minskar på ofrivilliga rörelser

I USA finns ett institut för neurologiska sjukdomar och stroke (NINDS). som är en del av National Institute for Health, som har hand om medicinsk forskning i USA.

NINDS har på sin hemsida rekommendationer om behandling av tardiv dyskinesi.

De rekommenderar att sänka dosen eller upphöra med antipsykotika helt eller preparatbyte.

Tetrabenazin är det enda effektiva läkemedlet mot tardiv dyskinesi säger de, men kan ha biverkningar.

Det finns i Sverige i tabletter och heter Tetmodis eller Xenazine.

Normalt används det mot Huntingtons sjukdom och genom att sänka dopamin och därmed minska rörelserna.

Andra läkemedel, som bensodiazepiner, Clozapine och botulinus toxin injektioner kan också prövas mot tardiv dyskinesi. 

Läs mer hos NINDS.

Nästa år i april kan det första godkända läkemedlet mot tardiv dyskinesi komma i USA valbenazin, men senare kan ett till komma, som är en variant av tetrabenazin, som heter deutetrabenazin.

Läs mer hos Fierce Biotech.