En allosterisk modulator binds utanför bindningen av muskarin till M4-receptorn, men påverkar receptorns aktivitet ändå

Forskare i USA har på försöksdjur visat att en positiv allosterisk modulator på muskarin M4-receptorn hade antipsykotisk effekt.

Effekten skedde genom att minska dopaminfrisättningen istället för att blockera dopaminreceptorer. 

Mekanismen verkar vara att modulatorn verkar på M4-receptorn hos spiny projektion neuron, som frisätter 2-arachidonoylglycerol, som påverkar dopaminfrisättningen via cannabinoid CB2-receptorn.

Tidigare har CB2-receptorn kopplats till immunfunktionen.

Fördelen med denna mekanism är att vanliga antipsykotika-biverkningar, som orsakas av dopamin-receptor blockering försvinner. 

Läs mer hos Research News@Vanderbilt.

Ergenyl innehåller valproat, som används mest som humörstabiliserare mot främst manier

Negativa symptom kan kanske behandlas med epilepsimedicinen valproat, som bl.a finns i bl. a Absenor och Ergenyl.

Men enbart hos de som har två kopior av enzymet COMT med Val-varianten, som c:a 44 % har.

40 % med dessa gener hade högre nivåer av aminosyran och neuromodulatorn prolin, som ökades av valproat, och korrelerade till färre negativa symptom.

Det kan bero på det har kraftigare effekt, som sänker dopamin i hjärnan genom nedbrytning.

De med Met-varianten av COMT fick mer negativa symptom av valproat.

Läs mer hos PsychCentral.

Läs hela artikeln, hos Translational Psychiatry.

Vraylar har nyligen påvisats ha effekt mot negativa symptom och det första prepratet med den effekten

En artikel, som kan läsas gratis har kommit om Vraylar, som nyligen godkänts i USA.

Vraylar, Abilify och Rexulti sägs minska risken för tolerans, eftersom de ger dopaminstimulering också. Innebär att risken att förlora effekten minskar, vilket är mycket intressant eftersom 30 % förlorar effekt.

Cariprazin har både dopamin effekt och blockerande dopamineffekt på dopamin-2 och dopamin-3-receptorer (liknar delvist Abilify).

Effekt bevisad för mani och schizofreni, men oklart med effekt mot depression vid bipolär.

Biverkningar är extrapyramidala biverkningar inklusive akatisi och olika mag-tarm-biverkningar. 

Läs mer i Dove Press.

Läs artikeln gratis på 6 sidor, som pdf-fil.

Vertisan

Vertisan stimulerar de receptorer, som kan ge viktökning när de blockeras av antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel/Quetiapine

Läkemedlet Vertisan, som innehåller betahistin finns nu i Sverige mot Menière’s syndrom med relativ få biverkningar.

Preparatet har stimulerande-effekt på H1-receptorer. Blockering av dessa receptorer har kopplats till viktökning av vissa antipsykotika.

En klinisk studie på Vertisan plus Edronax gavs till Zyprexa/Olanzapin och viktökningen minskade med 60 %.

På råttor gav Vertisan tillsammans med Zyprexa/Olanzapin en minskad viktuppgång med 50 %.

Studierna är otillräckliga, men den behandling som finns mot viktökning är inte så bra och vid Clozapine och Zyprexa/Olanzapin sägs att viktökningen måste accepteras p.g.a god effekt. 

Läs i FASS om Vertisan.

Läs mer på Viska om medlet.

Undrar hur de simmade på Haldol? På människa blir stegen kortare och aggressivitet minskar

Att leta efter nya antipsykotika brukar ske via provrörstester hur läkemedlet binds till en receptor eller via psykostester på försöksdjur.

Nu har ett test utvecklats hur antipsykotika påverkar beteendet på akvariefisken zebrafisken.

Studien visade att nu kända antipsykotika påverkade fiskens beteende på ett visst sätt.

Genom detta beteende kunde antipsykotika effekten identifieras.

25 000 substanser testades och förändrade beteendet liknande Haldol, men mekanismen verkade annorlunda eller så var det falsk positiva.

Om de har antipsykotisk effekt kan de verka på ett helt nytt sätt. Andra forskare är lite skeptiska till zebrafisk-modellen. 

Från Schizophreniaforum.org.

Mycket forskning återstår om detta och lite tveksamt i nuläget

Israeliska forskare har byggt DNA nanorobotar, som innehåller medicin och som frisätts när de utsätts för elektromagnetisk energi.

Dessa nanorobotar skall injiceras.

Tanken är att mäta EEG aktiviteten i hjärnan och, när den tyder på medicinbehov, så frisätts medicinen från nanorobotarna. 

Läs mer hos Tech Times.

Fanapt

Fanapt har varit godkänd i USA sedan 2009

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt att antipsykotikat Fanapt (iloperidon) får användas för långtidsbehandling av schizofreni.

Godkännandet var baserat på studien REPRIEVE studien, som visade att 80 % slapp psykoser med Fanapt jämfört med 37 % med placebo.

Fanapt ansökte om godkännande i EU, men fick avslag.

Förra året i december ansökte Fanapt om godkännande igen i EU, så det kan komma till EU kanske nästa år. 

Läs mer hos Streetinsider.com.

Andra jonkanalsmediciner testas också mot schizofreni och bl.a de som inte får effekt av Clozapine

Danska forskningsföretaget Saniona meddelar idag att bolaget har ingått ett nytt samarbete med läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim med fokus på schizofreni. 

Saniona specialiserar sig på mediciner, som verkar via jonkanaler i cellmembranet och utvecklar läkemedel mot olika sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärta.

Läs mer hos Life Science Sweden.

 

Eftersom bara 25 % med schizofreni följer läkarens dosrekommendation av antipsykotika efter 2 år har depåinjektioner utvecklats för att förbättra medicineringen.

Xeplion depåinjektion (samma ämne som Invega) ger effekt i en månad är väldigt lik Risperdal Consta depåinjektion i effekt och biverkningar.

Nu kommer snart Trevicta depåinjektion med 3 månaders effekt, som innehåller samma ämne, som Xeplion.

En studie under 48 veckor har jämfört Xeplion och Trevicta.

Studien visade att båda preparaten är likvärdiga vad gäller symptom och återfall i psykos.

Biverkningar var vanliga hos båda och förekom hos 68 % med Trevicta. 

Läs mer om studien hos The Mental Elf.

Läs mer om Trevicta.