Den amerikanske psykiatern Peter F. Buckley säger att även om stora framsteg gjorts i vård och forskning i schizofreni återstår stora utmaningar.

Utmaningarna är behandling mot kognitiva symptom, medicinavbrott och återfall i psykos. Ett problem med schizofreni är att symptomen överlappar med humörstörningar, som depression och mani.

Positivt är att kanske antiinflammatoriska läkemedel kan förbättra kognitionen och att biomarkörer kan ge diagnos och mäta behandlingseffekt. Studier pågår för att förbättra att medicinen tas, men depåinjektioner ger inte färre psykoser.

Hjärnträning med dataprogram verkar inte ge effekt, när man gör större studier på fler patienter.

25 % får schizofreni före 18 år och 25 % växer ut ur sjukdomen när de blir vuxna. 

Läs mer hos MedicalXpress.

Latuda innehåller lurasidon och har funnits i USA sedan 2010

Lanseringen av det nya antipsykotikat Latuda har dragit ut på tiden i Sverige.

Orsaken var att marknadsföringen bytte huvudman från Takeda till Synovium.

Nu har tillförlitlig information kommit att Latuda kommer att finnas på svenska apotek före hösten.

Latuda har ingen viktökning och har dessutom antidepressiv effekt.

Kan bli ett intressant alternativ till Abilify, Zeldox/Ziprasidon och Seroquel.

Ganska många här väntar på Latuda. Preparatet godkändes i EU 21 mars 2014.

Nuplazid

Nuplazid är en selektiv invers serotoninagonist (blockerar serotonin)

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Nuplazid (pimavanserin) mot psykoser med hallucinationer och vanföreställningar vid Parkinsons sjukdom, som drabbar 50 % av dem.

Det är ett allvarligt symptom, som kan göra att tänkande och känslor blir så störda att kontakten med anhöriga försämras kraftigt och kan göra det svårt att ta hand om sig själv.

Nuplazid är en viktig behandling av Parkinsons med dessa symptom säger en representant för FDA.

Preparatet har en varning om risk för dödsfall vid demenspsykoser, som också finns för nyare antipsykotika.

Nuplazid verkar via serotonin och alltså ej dopamin. Vanliga biverkningar är vätskeansamling i anklar, ben och fötter, illamående och konfusion.

Nuplazid genomgår tester mot schizofreni.

Läs mer hos FDA.

Läs mer om Nuplazid på Viska.

NYTTNuplazid skall testas mot schizofreni, som inte får effekt av andra antipsykotika och mot schizofreni med effekt av antipsykotika och jämföra med placebo hos 380 personer. Läs mer hos Seeking Alpha.

fetma

Vid för mycket neurotensin, som finns hos 25 %, skall man dra ner på fettet i kosten

Visst är det orättvist att somliga tycks kunna äta hur mycket som helst och ändå hålla vikten, medan andra bara blir fetare.

Tarmhormonet neurotensin bär stor del av skulden.

Men läkemedel som blockerar för höga värden av detta hormon är på väg.

Läkemedel som blockerar hormonet finns sedan länge.

Det utvecklades för sjukdomstillstånd som schizofreni och exempelvis amfetaminmissbruk – men kom aldrig till klinisk användning.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

tabletter

Rätt mycket Nygammalt över nya läkemedel mot schizofreni

En läsvärd artikel, som sammanfattar kortfattat resultaten från kliniska studier på nya läkemedel mot schizofreni.

Det gäller inte bara helt nya läkemedel utan också vitaminer och läkemedel, som tidigare använts mot andra sjukdomar än schizofreni t.ex antiinflammatoriska läkemedel och statiner.

Det är att den är så kortfattad, som gör artikeln så bra.

Läs mer hos MPR.

Cannabidiol

I cannabis finns CBD, som motverkar psykos och THC, som kan ge psykos

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, verkar ha antipsykotisk effekt och genomgår tester mot schizofreni.

Hur den antipsykotiska effekten uppstår har varit okänt.
 
Nu visar kanadensiska forskare på att cannabidiol minskar känsligheten för dopamin, vilket skulle förklara effekten.

Det ger ett nytt sätt att behandla psykoser på genom att försvaga dopamin-signalerna.

Läs mer hos cantech letter.

Läs Abstract hos JNeurosci.

Nytt! Läs en utförlig beskrivning av farmakologisk effekt av CBD i PLOS Neurocommunity Blog.

 

En ny studie visar att död av nyfödda hjärnceller i hippocampus kan kopplas till mutationer i CACNA1C genen, som anses vara en riskfaktor för schizofreni, bipolär, depression, ADHD och autism med hög ångest.

Studien visar att ett läkemedel, som befinner sig under utveckling kan förhindra denna celldöd.

Död av nervceller i hippocampus har kopplats till en rad psykiska tillstånd, som schizofreni, ångest och depression.

Hippocampus tillhör en del av hjärnan, som är viktig för inlärning, minne, humör och ångest.

Forskarna visade också att ett neuroprotektivt läkemedel P7C3-A20, som utprovas, kunde förhindra celldöden orsakad av CACNA1C genen.

Forskarna tror att CACNA1C genen kan orsaka brister i  bl.a socialkognition, som finns vid autism och schizofreni.

Forskarna skall studera om P7C3-A20 kan lindra ångest hos möss. Om det lyckas tyder det på P7C3-A20 kan användas mot de viktigaste psykiska tillstånden.

Forskarna säger att CACNA1C är det mest viktiga genetiska fyndet hittills inom psykiatrin, men viktigast för schizofreni och bipolär.

Läs mer hos Science Daily.

Att försöka behandla depression är ofta ett svårt och långsiktigt arbete.

Trots många bra läkemedelsbehandlingar och terapier finns ännu inget snabbverkande.

Nu tittar många forskare på narkosmedlet ketamin, som finns i Ketalar. 

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack vnv för tipset!

Läs Viskas Deprimerad?

Cannabidiol saknar vanlig cannabis-effekt

Cannabidiol (CBD) har i en ny studie på 88 patienter visats ge signifikant förstärkt effekt, som tillägg till antipsykotika vid schizofreni.

Cannabidiol gav jämfört med placebotillägg signifikant minskade positiva symptom, men för negativa symptom, kognitiva symptom och totala symptom fanns ingen signifikant förändring.

Effekten var dubbelt så trolig jämfört med de som fick placebo.

Anledningen att effekten inte var så tydlig är att de redan var medicinerade med antipsykotika, så symptomen var inte så stora.

Tidigare studie finns som visar att ensamt ger cannabidiol  minst lika bra effekt som andra antipsykotika.

Det är oklart hur cannabidiol verkar, men det är inte via dopamin.

Läs mer i Medscape. (Registrering, som är gratis, krävs för att läsa artikeln)