viktnedgång

Latuda, som ger en bibehållen förbättring av symptom vid schizofreni med obetydlig påverkan av ämnesomsättningen välkomnas av expertisen i Australien.

Preparatet passar väl till de som har viktproblem säger Professor Clark.

Personer, som bytte från 15 mg Zyprexa/Olanzapin till Latuda 40-120 mg fick förbättrade positiva och negativa symptom samt viktnedgång.

Att motverka viktuppgången är viktigt för att motverka hjärt-kärlsjukdomar.

Latuda har gynnsam biverkningsprofil också och har funnits i USA i 4 år. 

Läs mer hos AJP.

Neurocrine

Läkemedlet NBI-98854 mot tardiv dyskinesi har i en FAS III studie har visat reduktion av tardiv dyskinesi jämfört med placebo i en 6 veckors studie.

Det var moderat till svår tardiv dyskinesi vid schizofreni, schizoaffektiv, bipolär och depression.

Behandlingen anses både säker och effektiv. Reduktionen av tardiv dyskinesi var 3,1 poäng på AIMS-testet.

Läkemedlet verkar är en VMT2 hämmare, som påverkar dopaminfrisättningen presynaptiskt och därmed ger effekt.

Nästa år planeras att ansöka om godkännande av preparatet i USA.

Läs mer hos Neurocrine Biosciences.

Ytterligare ett företag Teva har ett läkemedel mot tardiv dyskinesi, som också är lovande under utprovning enligt FierceBiotech.

GW Pharmaceuticals

Effekt mot positiva symptom, kognitiva symptom och delvist negativa symptom.

GW Pharmaceuticals rapporterar att cannabidiol (CBD), som tillägg till vanliga antipsykotika, har i en studie på 88 personer med schizofreni, som inte fick tillräcklig effekt att vanliga antipsykotika (dock ej Clozapine) visat på statistisk förbättring på positiva symptom och två andra mått på svårighetsgrad och förbättring av allmänna symptom. Studien var av utforskande slag.

Även kognitionen förbättrades jämfört med placebo medan negativa symptom tenderade förbättras, men bara i kombination med ett vanligt antipsykotikum var effekten signifikant.

Inga allvarliga biverkningar och biverkningarna var i nivå med placebo.

De håller på att studerar om effekten varierade mellan olika antipsykotika. Tidigare djurförsök ha tytt på att tillägg av cannbinoider till CBD kan förstärka effekten. 

Läs mer hos GW Pharmaceuticals.

Latuda

Latuda godkändes 21 mars 2014 i EU och i november 2014 godkändes priset i Sverige. Informationen har varit dålig, när jag frågade Takeda, när Latuda skulle finnas på de svenska apoteken var svaret, när FASS-texten för Latuda finns i FASS. Nu har Takeda inte längre hand om Latuda utan fabrikanten har tagit över marknadsföringen och osäkerheten när det kommer till Sverige har inte klarnat.

Eftersom Latuda finns i många europeiska länder fick jag idén att parallellimportera Latuda. Skulle bli billigare och ganska snabbt skulle preparatet finnas i Sverige. Ett företag har meddelat att parallellimport av Latuda är möjligt, men att det tar 3-4 månader innan Latuda förpackningarna finns på apoteken. Det som händer då är att företaget importerar Latuda t.ex från Grekland, som har låga priser och sedan säljer det i Sverige lite billigare än vad Latuda kostar här.


Latuda finns i Norge, Danmark och Finland. Om din läkare skriver recept på Latuda kan du hämta ut receptet i dessa länder om du har ett EU-kort från Försäkringskassan. Med EU-kortet får du samma kostnad för Latuda som de i Norge etc. Observera för att få rabatt av Latuda i Sverige måste du har problem med viktuppgång eller störning av ämnesomsättningen. Om du skall hämta ut Latuda utomlands ring apoteket i det landet och fråga om pris med EU-kort och om de kan reservera en förpackning åt dig, när du kommer med receptet. Det kan också vara värt att maila danska internetapotek om man kan få Latuda den vägen via EU-kort. Har kontaktat ett norskt internetapotek Apotek1 och de skickar inte medicin till Sverige och EU-kort gäller inte i Norge.

Abilify

Amerikansk TV-reklam för Abilify

Ett företag i USA Proteus har bett dem amerikanska myndigheten FDA om tillåtelse lägga in en sensor i Abilify tabletter för att upptäcka om tabletten svalts.

När tabletten med sensorn svalts och når magen skickas en signal till ett armband, som personen bär, som lagrar och noterar tiden, liksom vila och aktivitet. Abilify blir den första tabletten med sensor.

Armbandet skickar informationen till personens mobil och därefter vidare till anhöriga eller läkare. Sensorn har tidigare blivit godkänd för placebotabletter för kliniska tester.

Ungefär 50 % av de med schizofreni slarvar med medicinen, vilket gör att de drabbas av mer symptom och fler återfall i psykos.

FDA har sagt att sådana här tabletter med sensor finns det störst behov för inom psykiatrin. Otsuka som tagit fram Abilify säger att denna tablett kan revolutionera hur man mäter hur medicinen tas inom psykiatrin och att den fyller ett stort medicinskt behov.

Läs mer hos Modern Healthcare.

Ansökan är inlämnad om godkännande av Vraylar i EU för schizofreni hos vuxna. Godkännandet kan ta ett år. I USA är Vraylar redan godkänd.

Läs mer hos Portfolio.hu.


Vraylar är godkänd för behandling av schizofreni och bipolär hos vuxna i USA.

Effekten av Vraylar har visats på 1754 personer med schizofreni i 3 studier under 3-6 veckor och alla studier hade preparatet bättre effekt än placebo.

De vanligaste biverkningarna vid schizofreni var extrapyramidala symptom, som darrningar, sluddrigt tal och ofrivilliga rörelser.

Läs mer hos FDA.

Här finns FASS-texten för preparatet klicka på View Precribing Information.

Nyligen har en studie visat att Vraylar är det enda läkemedlet med effekt på negativa symptom. Vraylar har annars också liksom Abilify och Rexulti dopaminstimulerande effekt. 

Cariprazin

En utprovning av antipsykotikat Cariprazin har för första gången påvisat effekt mot negativa symptom - tillbakadragenhet, avsaknad av känslor och apati.

Det var en fas III prövning och cariprazin blockerar främst dopamin-3-receptorer, men även den vanliga D2-receptorn.

Effekten på D3-receptorn tros ge effekt på negativa symptom.

Cariprazin jämfördes med Risperdal och förutom att negativa symptom minskade, så förbättrades personlig- och socialförmåga. Tidigare har cariprazin bevisad effekt mot positiva symptom. Cariprazin kan snart komma att godkännas i USA.

Läs mer hos EurekAlert.

Intra-Cellular Therapies

Antipsykotikat ITI-007 genomgår två prövningar i slutfasen FAS III.

Första prövningen visar att dosen 60 mg per dag har antipsykotisk effekt och förbättrar även personlig och socialförmåga.

Biverkningarna var också gynnsamma - ingen viktökning, effekt på insulin eller blodfetter. Preparatet ger effekt genom att 40 % av receptorer blockeras jämfört med andra antipsykotika (65 %).

ITI-007 har dels dopamin-2-receptor blockad, men minskar också dopaminfrisättningen via presynaptisk effekt. Dessutom finns effekt på glutamat och serotonin.

Den annorlunda effekten gör att biverkningarna minskar, som prolaktinhöjning, akatisi och extrapyramidala biverkningar.

Läs mer hos Intra-Cellular Therapies.

Lundbeck

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck satsar på ett nytt antipsykotika Lu AF35700 med främst effekt på dopamin-1-receptorn och inte den vanliga dopamin-2-receptorn.

Eftersom Clozapine/Leponex också har effekt på dopamin-1-receptorn är förhoppningen att Lu AF35700 skall kunna ersätta Clozapine i effekt, men inte ge dess biverkningar, som viktuppgång och negativa effekter på ämnesomsättning.

Läs mer hos Fierce Biotech