Lavendel i form av tabletter med 80 mg av en standardiserad eterisk olja av linalool och linalylacetat kan vara till hjälp som en tilläggsterapi eller för att minska doserna, och därmed biverkningarna av vanliga ångestläkemedel som bensodiazepiner.

Lavendel har länge ansetts ha effekt mot ångest.

En genomgång av kliniska studier på över 9000 patienter har gjorts, men studierna höll ofta låg kvalité, vilket gör att effekten blir osäkrare.

Ofta sågs effekt vid mild ångest, men ej vid svår.

Bättre studier krävs för att bevisa lavendels effekt vid ångest.

Läs mer hos Medscape. (Medlemskap krävs för att läsa artikeln)

I en ny studie ska patienter vars symtom på psykossjukdom eller tvångssyndrom misstänks ha en autoimmun orsak få immunterapi.

Tidigare behandling av en liten grupp patienter visar lovande resultat.

Läs mer i Dagens Medicin.

Plåstret innehåller asenapin och heter Secuado och ger effekt i 24 timmar.

De mest vanliga biverkningar var extrapyramidala biverkningar, hudreaktioner under plåstret samt viktökning.

Asenapin fanns tidigare i landet som Sycrest tabletter mot bipolär mani.

Läs mer hos BioSpace

Professor Salgo intervjuar Professor och psykiatern John M Kane.

Risken för tardiv dyskinesi med nyare antipsykotika är 1 % per år idag, men förr med gamla antipsykotika 5 %.

Läs mer hos MD.

När lampan på bilden är röd hör försökspersonen ett obehagligt ljud i hörlurarna och lär sig att koppla ihop den visuella signalen med obehag.
Foto: Anna Nilsen/LiU

En läkemedelsbehandling som höjer nivåerna av kroppens egna cannabisliknande ämnen, endocannabinoider, har lovande effekter på hjärnans förmåga att glömma skrämmande minnen när dessa inte längre är meningsfulla.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Medicinsk cannabis bör inte användas för att behandla depression, ångest, psykossjukdom och andra psykiska sjukdomar.

Bevisen är för svaga.

Det är slutsatsen av en stor metastudie som publiceras i medicintidskriften The Lancet Psychiatry.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Läs i Lancet Psychiatry

 

En ny substans lumateperon visar nya verkningsmekanismer och har i kliniska studier visat dramatiska förbättringar av samtliga symptom vid sjukdomen schizofreni.

Förhoppningarna bland forskare är stora.

Kanske blir detta det att detta blir det genombrott man väntat på.

Det skriver Lars Wedholm i Västerbottens Kuriren. Tack notwoodstock för tipset!

Ketamin är ett välbeprövat narkosmedel men har också visat sig ha en snabbverkande antidepressiv effekt.

Nu rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att en nässpray med esketamin, en variant av ketamin, godkänns för behandling vid terapiresistent depression.

Läs mer hos Läkartidningen.

Kritik mot nässprayens effekt kommer från olika forskare enligt SVT. Tack vnv för tipset!

En ny studie på 170 personer med schizofreni och herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) visade att antivirusläkemedlet valaciclovir inte förbättrade kognitionen och arbetsminne och visuospatialt minne.

En tidigare studie på färre patienter hade sett en sådan effekt.

I denna studie fann att närvaro av HSV-1 virus finns tyder på em mer akut form av schizofreni.

Men valaciclovir är enbart aktivt när viruset förökar sig och inte när det är vilande och därför kanske ges vid pågående virusinfektion.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.