För de flesta antipsykotika, som används vid schizofreni är många skillnader relativt små utom skillnaden i biverkningar enligt en stor studie av kliniska studier.

Clozapin, amisulprid, zotepin (finns i USA), olanzapin och risperidon var signifikant bättre än placebo på att minska symptom.

Gamla antipsykotika gav mer extrapyramidala biverkningar och höjning av prolaktin medan nyare antipsykotika gav mer viktökning och trötthet.

Amisulprid, risperidon, olanzapin, Invega och Haldol var effektivare än andra på att minska positiva symptom.

Clozapin, amisulprid och olanzapin minskade negativa symptom och depression mer signifikant än andra antipsykotika.

Abilify gav bäst förbättring i livskvalité.

Tolv antipsykotika gav viktökning, men mest olanzapin och Serdolect.

Mest prolaktinökning gav olanzapin, Latuda, Serdolect, Haldol, amisulprid, risperidon och Invega.

Läs mer hos Medscape.

En vårdanställd i Borås stad gav en vårdtagare 100 gånger för hög dos av neuroleptika.

Personen fick föras akut till sjukhus, men kunde skickas hem.

Nu har Borås stad anmält sig själva, skriver SVT Nyheter Väst.

Läs mer i Expressen.

Kommande antipsykotikat lumateperon har förutom d-2-receptorblockad annan effekt som kan förstärka effekten och också minska biverkningarna.

Dessutom kanske den kan ha effekt vid behandlingsresistens och bli ett alternativ till Clozapine.

Xanomelin kan bli den första icke-dopaminblockerande antipsykotikat.

Verkar via muskarin partiell agonist for M1 och M4 receptorer, men för att minska biverkningar används tillägg av trospium.

Men andra antipsykotika finns under utveckling, som via glutamat, spåraminreceptorhämmare och fosfodiesteras.

Pimavanserin är godkänd i USA mot psykoser vid Parkinsons och verkar via blockering av 5-HT2A receptorer, men anses ej kunna användas mot schizofreni.

För nyinsjuknade bör koordinerad specialiserad behandling ges och resultaten verkar lovande.

Dagens psykvård har för stort fokus på akutbehandling och för lite för prevention och sjukdomshantering.

Läs mer hos MD.

Just nu finns inte litium (Lithionit) att tillgå hos leverantören.

Lithionit beräknas återkomma i mitten av augusti.

Det finns ingen ersättningsprodukt på den svenska marknaden, varför ställningstagande till annan behandling behöver göras under denna period.

Läs mer hos Janusinfo.

6100 förpackningar litium har kommit och 24000 förpackningar på väg enligt Dagens Medicin.

Läs mer i bloggen.

Citalopram (Cipramil) är ett av de vanligaste antidepressiva

Ungefär var tionde person i Sverige äter idag medicin mot depression, många fortsätter i decennier.

Men hur länge ska man äta medicinerna, hur vet man när det är dags att trappa ner och hur gör man?

Lyssna på radioprogrammet hos Sveriges Radio Kropp & Själ.  Tack Geta för tipset!

Användningen av antipsykotiska läkemedel på äldreboenden i Tidaholm har minskat, men är fortfarande hög jämfört med i de flesta närliggande kommuner.

Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Aggressivitet kan vara en del av sjukdomsbilden vid senildemens.

Då kan antipsykotiska läkemedel vara till hjälp, precis som vid psykotiska symptom, enligt Socialstyrelsen.

Dock används dessa läkemedel enligt Socialstyrelsen ofta inom äldrevården även för att dämpa andra symptom vid demens, så som motorisk oro eller rop och har då oftast ingen effekt, eller en mycket begränsad effekt.

Läs mer hos Skövde Nyheter.

SMS påminnelser förbättrade medicineringen och minskade återfall samt inläggningar vid schizofreni i en fattig del av landsbygden i Kina.

I studien fick deltagarna antipsykotika gratis och randomiserades i två grupper, där ena gruppen fick SMS-påminnelser.

Med SMS förbättrades medicineringen med 27 % återfallen minskade med 36 % och inläggningarna med 65 %.

Läs mer hos Healio.

De har en lite sensationell förklaring varför så få i USA får depåinjektioner.

De med svår psykisk sjukdom har dåligt försäkringsskydd och måste gå till statliga kliniker, som saknar läkare, som kan skriva ut depåinjektioner.

Generellt mot positiva symptom ger antipsykotika liknande effekt utom Clozapine  som är starkare.

Läs mer hos MD

Skall depåinjektioner ges efter första psykosen?

Ja, för att till varje pris undvika återfall för varje återfall ger en försämring.

En studie har gjorts på flera hundra nyinsjuknade och 86 % godtog frivilligt depåinjektioner.

Viktigt är att alla i behandlingsteamet, men även familjen och psykoterapeuter är positiva till depåinjektioner.

Antipsykotikaimplantat kan också bli en framtida behandling.

Läs mer hos MD.

Främsta risken för depåinjektioner är om neuroleptiskt malignt syndrom uppstår, men det är extremt sällsynt och de har inte sämre behandlingsresultat med depåinjektion än de som får tabletter.

Studier har gjorts där tablettbehandling jämförts med depåinjektioner avseende biverkningar och ingen skillnad sågs.

Men tabletter kan vara sämre för när tabletten tas blir koncentrationen hög.

Läs mer hos MD.

Underkategorier