Tank på att använda depåinjektion redan innan första återfallet för efter 1-3 återfall kan det vara försent.

För att övertyga patienten om fördelarna med depåinjektioner används tekniken motiverande intervju.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Forskaren Åsa Konradsson-Geuken

Antipsykotiska medel har dålig verkan och många biverkningar.

Biverkningar som gör att många personer väljer att inte ta dem.

Man väljer att ta psykoserna istället.

Men har man återkommande psykoser, som vid en etablerad schizofreni, är det enligt forskaren Åsa Konradsson Geuken, inte ett alternativ.

Läs mer hos EQUAL.

Från årsskiftet måste apotekslokaler utformas så att kundsamtal kan ske utan att andra hör vad som sägs.

Det måste också finnas möjlighet att få rådgivning om egenvård på en plats som är skyddad på detta sätt.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Depåinjektioner kan minska återfall och inläggningar enligt undersökningar.

Psykiaterna presenterar depåinjektioner på fel sätt: Du har inte tagit din medicin och därför måste du få depåinjektioner, men säg så här: Vi vill att du ska få nytta av medicinen och vi tror att det sätt på vilket vi kan ha störst sannolikhet för att lyckas är att du ska få injektioner regelbundet eftersom det gör det mycket lättare för dig att kunna dra nytta av medicinen.

För psykiatrin blir det bättre beslut med depåinjektioner och man slipper fundera om medicinen tagits och om depåinjektionen inte tagits kan man försöka göra något åt det.

För familjen är det positivt med mindre risk för tramautiska polishämtningar och man slipper tjata om att ta medicinen.

Depåinjektioner ger ett längre skydd mot psykos än tabletter, vilket är en fördel vid medicinavbrott.

Läs mer hos Psychiatric Times.

I Sverige får 30 % depåinjektioner och 30 % får Clozapine, som ger lika få medicinavbrott, som depåinjektioner

Idag får alltså 16 % inom 10 år antipsykotikafri vård

En 10 års uppföljning av mer än 100 personer efter första psykosen visade att inte få återfall i psykos gav största chansen till att avbryta antipsykotikabehandlingen.

Att ha avbrutit antipsykotikan var att vara utan antipsykotika minst 2 år och vara fri viktiga psykossymptom.

16 % kunde avbryta antipsykotikabehandlingen och bestod av fler män samt hade kortare tid av obehandlad psykos.

Läs mer hos Healio.

Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

Taket i högkostnadsskyddet höjs från årsskiftet med 50 kronor till 2 300 kronor på grund av höjt prisbasbelopp.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Det kan vara svårt att ta sin medicin oavsett sjukdom och det tillhör den mänskliga naturen att inte göra det ibland.

Därför skall de som inte tar medicinen inte kritiseras utan istället få lösningar på sitt problem.

Depåinjektioner är ett bra sätt att minska medicinavbrott.

Problemet med medicinavbrott är inte bara psykosrisken utan också att psykiatern fattar felaktiga beslut - byte antipsykotika i tron att effekt saknas.

Det är svårt för psykiatern att avgöra om medicinen tagits och blodprov som mäter antipsykotikan är inte säkert heller.

Hoppet är depåinjektioner samt teknik, som avgör om tabletterna tagits.

Läs mer hos MD.

En patient hamnade på sjukhus efter att ha fått en annan patients dosmediciner på apoteket.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

82 % får återfall i psykos inom 5 år efter första psykosen och risken för psykos ökar 5 gånger om medicineringen avbryts.

Viktigt att inte avbryta medicineringen även om man känner sig frisk.

Att lära sig känna igen tidiga tecken på psykos är också viktigt.

Appar kan få stor betydelse för att upptäcka tidiga tecken på psykos.

Läs mer hos MD.

En genetisk studie på nyinsjuknade i schizofreni använde sig av polygenic risk score, som ger besked om de kombinerade effekten av tusentals genetiska förändringar för att schizofreni består av komplexa genetiska förändringar.

Ju högre polygenic risk score dvs ju fler genetiska sjukdomsförändringar desto sämre effekt gav antipsykotika.

Att mäta polygenic risk score kan bli ett sätt att förutse effekten av antipsykotika.

Läs mer i MedicalXpress.

Underkategorier