Läs mer i bloggen.

Användningen av antipsykotiska läkemedel på äldreboenden i Tidaholm har minskat, men är fortfarande hög jämfört med i de flesta närliggande kommuner.

Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Aggressivitet kan vara en del av sjukdomsbilden vid senildemens.

Då kan antipsykotiska läkemedel vara till hjälp, precis som vid psykotiska symptom, enligt Socialstyrelsen.

Dock används dessa läkemedel enligt Socialstyrelsen ofta inom äldrevården även för att dämpa andra symptom vid demens, så som motorisk oro eller rop och har då oftast ingen effekt, eller en mycket begränsad effekt.

Läs mer hos Skövde Nyheter.

De verkar positivare till nyare antipsykotika i depå eftersom risken för tardiv dyskinesi kan vara 80 % lägre.

Men de säger saknar man sjukförsäkring (USA). då blir det billiga Haldol depåinjektion.

Det finns studier som tyder på att depåinjektion ger mindre risk för tardiv dyskinesi pga jämn dosering kontra ojämn.

Läs mer hos MD.

USA har färre sorter depåinjektioner av gamla antipsykotika än vad vi har.

De har en lite sensationell förklaring varför så få i USA får depåinjektioner.

De med svår psykisk sjukdom har dåligt försäkringsskydd och måste gå till statliga kliniker, som saknar läkare, som kan skriva ut depåinjektioner.

Generellt mot positiva symptom ger antipsykotika liknande effekt utom Clozapine  som är starkare.

Läs mer hos MD

Andelen som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka.

Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga.

Det visar ny statistik om läkemedel för 2018 från Socialstyrelsen.

2018 var det 7 procent av alla män och 13 procent av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Främsta risken för depåinjektioner är om neuroleptiskt malignt syndrom uppstår, men det är extremt sällsynt och de har inte sämre behandlingsresultat med depåinjektion än de som får tabletter.

Studier har gjorts där tablettbehandling jämförts med depåinjektioner avseende biverkningar och ingen skillnad sågs.

Men tabletter kan vara sämre för när tabletten tas blir koncentrationen hög.

Läs mer hos MD.

Depåinjektioner har enorma fördelar och man vet säkert om medicinen tagits vid t.ex återfall.

Att mäta läkemedelskoncentrationen görs oftast inte vid återfall.

Att ge patienterna betalt om de tar depåinjektionen kan öka följsamheten (20 % avbryter depåinjektioner).

Läs mer hos MD.

I USA får bara 10 % depåinjektioner eller Clozapine, medan i Sverige 30 % av båda, så USA är sämre.

Hos patienter med en för låg eller för hög aktivitet hos CYP2D6-enzymet i levern misslyckas behandlingen i mycket större utsträckning, med all sannolikhet beroende på biverkningar respektive avsaknad av effekt, säger Martin Jukic, Karolinska institutet.

Både de med för höga och de med för låga läkemedelskoncentrationer bytte ofta medicinering.

Det var Risperidon och Aripiprazol, som studerades.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Hur förhindra inläggning? Bästa sättet är att inte ha någon sjukförsäkring för då blir man aldrig inlagd (USA).

Avbruten medicinering är ett stort problem för all medicinering, men värre vid schizofreni pga nedsatt kognition och sjukdomsinsikt.

Men det verkar också att den avbryts pga upplevd dålig effekt, viktökning och rastlöshet.

För läkaren gäller att kontrollera biverkningarna och sätta in motåtgärder, som dossänkning, preparatbyte, så inte medicineringen avbryts pga biverkningar.

Men ett återfall är en katastrof för inläggningar idag är krishantering och varar bara några dagar, medan förr var man stabil och redo att återuppta livet efteråt.

Särskilt illa är det om eftervård saknas.

Läs mer hos MD.

Viktigt är att tidigt ha ett samtal med patienten och berätta om sjukdomen samt att medicinering är viktigt för att sköta sjukdomen och förhindra återfall.

När man talar om att medicinen är viktigt kan man ju erbjuda depåinjektioner, som ger garanterad medicinering.

Sedan 6 -12 månader senare kan man ta upp det igen.

Det finns en studie UCLA-studien med depåinjektion till de med första psykosen, som gav dramatiska förändringar.

I USA verkar psykiatern bara träffa patienten 10 min, vilket är för kort tid för att skriva ut depåinjektioner.

Men idag ges depåinjektioner för sent efter flera återfall  och samma sak gäller Clozapine.

Läs mer hos Pharmacy Times.

I USA får 10 % depåinjektioner och 10 % Clozapine. I Sverige är det 30 %.

Läs mer här.

Underkategorier