De flesta antipsykotika bryts ner av cytokrom P450 (CYP) enzymer (främst CYP1A2, CYP2D6 och CYP3A4), medan andra CYP enzymer som CYP3A5 och CYP2C19 bryter ner bara ett fåtal. Generna för dessa enzymer är polymorfa (varierande), som gör att nedbrytningen av antipsykotika varierar mellan individer.

Fyra klasser efter enzymatisk effekt finns: svag, intermediär, normal och ultra-snabb.

I USA  finns dosrekommendationer efter CYP2D6 t.ex Clozapine, risperidon, aripiprazol, perfenazin (Trilafon) och Rxulti. Halva dosen skall tas för aripiprazol för CYP2D6 med svag nedbrytning för att förhindra överdosering.

I USA finns det flera kommersiella tester (PGx) för levernedbrytningen och även effekten av läkemedel.

Kliniska studier pågår för att avgöra hur bra dessa tester är för antipsykotikabehandling, men i ett fall gav Clozapine god effekt hos en man, som enligt gentesterna inte kunde använda Clozapine.

Gentester finns inte bara för levernedbrytningen  utan också för antipsykotikaeffekt och biverkningar (tardiv dyskinesi).

Läs mer hos Psychiatric Times.

Läs mer här.

Det är nu helt slut på medicinerna Imovane och ersättningsmedlet Zopiklon som används för att behandla sömnbesvär hos vuxna.

Bristen av den mycket vanliga medicinen kan orsaka stora problem för många användare.

– Just nu ser det ut som om vissa styrkor kan vara tillbaka i april, annars får man vänta till i maj.

Läs mer hos SVT Nyheter. Tack Geta för tipset!

Efter återfall så är det så att effekten av antipsykotika kommer långsammare.

Ju fler återfall desto större risk att antipsykotikaeffekten uteblir.

Men en liten grupp kanske 10 % får inte återfall om medicineringen avbryts.

50 % av inläggningarna inom psykiatrin kan vara orsakad avbruten medicinering.

Depåinjektioner har fördelen att man säkert vet när medicinen inte tagits.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Citalopram hette Cipramil, när patentet gällde

Tillägg av antidepressivat citalopram under 52 veckor minskade negativa symptom hos nyinsjuknade i schizofreni.

För de med mindre än 18 veckors obehandlad psykos minskade negativa symptom med 32 %, medan för de med mer än 18 veckors obehandlad psykos minskade negativa symptom med 52 %.

Det var inte en effekt mot depression.

Antidepressiva tros verka via att öka plasticiteten i hjärnan.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs mer här.

Fredrik Gothnier

Det talas mycket om brukarinflytande. Men det finns fortfarande människor för vilka brukarinflytande inte är en klar realitet.

Det finns patienter som har Öppen tvångsvård och i denna tvingas att ta mediciner.

Ofta ser dessa människor rätt glada ut, som så många andra, men i vissa ögon så döljer sig en plågad blick då de egentligen inte har något eget val.

Och de vill kanske inte ta mediciner.

Läs mer I RSMHBloggen.

Elisabeth Wallenius mfl
ordförande för Funktionsrätt Sverige

Möjligheten att kunna se hur ett läkemedel förskrivs över landet är central för att vi ska kunna avgöra om vården är jämlik.

Men en färsk dom innebär att läkemedelsstatistiken nu försämras. Det duger inte att hänvisa till forskningen, forskning är en omväg när möjligheten till löpande statistik finns.

Regeringen bör snarast hitta en lösning på situationen, uppmanar Funktionsrätt, SPF Seniorerna samt företrädare för Stiftelsen NEPI och Svenska Läkaresällskapet. 

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Professor Jari Tiihonen, KI

Vid underhållsbehandling av schizofreni kan vissa kombinationer av två antipsykotiska läkemedel kopplas till lägre risk för återfall, jämfört med behandling med endast ett läkemedel.

Kombination av läkemedlen klozapin och aripiprazol visade bäst resultat och gav 14-23 procent lägre risk för återinläggning jämfört med endast klozapin, som var den monoterapi med bäst resultat.

Resultaten borde leda till ändring av dagens behandlingsriktlinjer som kategoriskt avråder från kombinationsbehandling, anser forskarna.

Läs mer hos Karolinska Institutet.

Läs originalartikeln gratis i JAMA Psychiatry Figure 2 intressantast.

Ett 70-tal narkotikaklassade tabletter har stulits från flera olika avdelningar på Brinkåsen i Vänersborg.

Läs mer hos P4 Väst.

Det är brist på små förpackningar, 10 och 30 stycken, av zopiklon­innehållande läkemedel (Imovane, Zopiklon ...).

Bristen beräknas vara åtgärdad i mars/april.

Ersättning kan vara melatonin, Imovane 100 tabletter eller en mindre mängd tabletter ur en 100 förpackning från psykiatrin.

Läs mer hos Janusinfo.

Orsaken till bristen ska vara en fabriksflytt och leveransförseningar i kombination med ökad efterfrågan.

Läkemedelsverket har uppmanat företagen som tillhandahåller zopiklon att undersöka möjligheten att ta in utländskt märkt produkt och därmed ansöka om dispens. En sådan dispens beviljades den 30 januari för försäljning av zopiklon 7,5 mg i förpackningar med dansk/finsk märkning och bipacksedel.

Läs mer i Dagens Medicin.

Underkategorier