KBT eller kognitiv beteendeterapi har använts mot psykotiska symptom, men har haft moderat effekt och har inte minskat psykoserna. Nu håller en effektivare KBT på att utvecklas mot psykoser.

Den nya terapin liknar den KBT, som ges vid ångest.

Den nya terapin kan inte bara användas mot psykossymptom utan också inriktas på att minska risken för återfall i psykos och att snabba på återhämtningen efter psykos.

KBT-tekniken skiljer sig beroende på vilket symptom som skall behandlas.

Även KBT mot negativa symptom befinner sig under utveckling.

Läs mer hos Psychiatric Times 

 

schizofreni

Upprepad transkraniell magnetstimulering (rTMS) är ett relativt smärtfritt sätt att stimulera hjärnan med starka pulserande magnetfält.

Kinesiska forskare har undersökt de studier som gjorts med denna metod på hörselhallucinationer vid schizofreni och schizoaffektiv.

De fann att metoden var effektiv och säker. Mot kognitiva symptom var metoden tvetydig och biverkningarna var huvudvärk och ansiktsmuskelryckningar.

Läs mer hos Phys.org.

medicin

Motiverande intervjuer kan användas för vissa grupper av personer med schizofreni för att de skall ta sina antipsykotika, men metoden hjälper inte alla har en studie kommit fram till.

De som verkade få effekt var personer under 35 år med 14 % inläggning med metoden, men 50 % utan.

För kvinnor var motsvarande siffror 9 % kontra 63%, personer utan cannabisbruk 20 % kontra 50 % och de som hade varit sjukare kortare tid än 6 år 14 % kontra 42 %.

Läs mer i medwireNews.

Lars Jakobsson

Den psykiatriska vårdavdelningen behöver en renässans – som asyl, för diagnostik samt för vård och behandling.

I Norge finns exempel på brukarstyrda inläggningar som det finns anledning för oss att ta efter, menar Lars Jacobsson.

Läs mer i Läkartidningen.

Amerikanska forskare har efter försök på råttor visat att det kan vara möjligt att behandla schizofreni med transplanterade nervceller.

Nervceller som kallas interneuron hämmar vissa delar av hjärnan och denna broms är störd vid schizofreni.

Det leder till dopamin överaktivitet, som påverkar kognition, rörelser och känslor.

Eftersom dessa interneuron inte fungerar normalt, så har forskarna hos råttor ersatt med friska interneuron i hippocampus i hjärnan.

Råttor som fick transplanterade interneuron fick normal funktion på hippocampus och dopaminet.

Vid försök på människa tänker man använda personens egna celler och reprogrammera dem så de blir friska.

Läs mer i MedicalXpress.

Super Mario kan göra din hjärna större.

Det hävdar en tysk studie, skriver Daily Mail.

Hos testpersoner som fick spela ett Mario-spel i en halvtimme om dagen sågs en tillväxt av hjärnceller.

Forskarna ser spelet som ett tänkbart hjälpmedel mot bl.a schizofreni.

Läs mer hos Expressen.

hund

Hundterapi kan hjälpa personer med schizofreni att bli mer motiverade och förbättra livskvalitén tyder en liten studie på.

Personer som fick psykoterapi fick också träffa en hund under terapisessionerna.

Läs mer hos BBCNews.

Metakognitiv-träning (MCT) kan vara bra för personer med schizofreni, som får otillräcklig effekt av antipsykotika har en ny studie visat.

Träningen syftar att minska kognitiva fel, som ökad tilltro till falska minnen och hjälpa dem att känna igen sådana fel för att minska dess störning av problemlösning och personliga relationer.

Behandlingen gjorde att vanföreställningarna minskade med 4 poäng på den skala, som användes medan antipsykotika bara reducerade med 1,5 poäng.

Viktigaste effekten är att behandlingen överbevisar vanföreställningarna, vilket antipsykotika inte är så bra på.

Slutsatsen forskarna drar är att denna behandling förstärker den antipsykotiska effekten.

Läs mer hos medwireNews.

Liksom motion kan stärka kroppen hoppas forskarna att riktad mentalträning kan förbättra minne, koncentrationsförmåga och funktionsförmåga hos personer med schizofreni.

En klinisk studie e-CAeSar pågår i USA på ett spelliknande dataprogram för att förbättra tankehastighet och förmåga att tänka rätt.

När resultatet förbättras så blir spelet svårare för att höja hjärnans arbetshastighet.

Deltagarna tränar en timme per dag i 6 månader.

Mesta av de handikappande kognitiva problemen beror på felaktigheter i hjärnans nerver som uppstått tidigt i livet och som ger felaktig nervkommunikation och överbelastning av sinnesintryck.

Forskarna tror att vid schizofreni så är problemet en utvecklingstörning och inte förlust av nervceller, som vid demens och därför kan problemen vid schizofreni minskas genom träning.

När nya antipsykotika kom på 90-talet hävdades det att de förbättrade kognitionen, vilket inte stämde, men de försämrade inte kognitionen heller, men läkemedel som Akineton, som används mot vissa antipsykotikabiverkningar, kan försämra minnet.

Forskarna säger att schizofreni kopplas till hallucinationer, men egentligen är problemet dåligt minne och dålig koncentrationsförmåga, som gör att arbete inte är möjligt eller att man inte klarar vardagen.

Läs mer hos EurekAlert.