Piller tros kunna förebygga 80 % av all hjärtkärlsjukdom.

Den största nyheten i British Medical Journal på 50 år enligt redaktören kom idag.

Forskare presenterar en ide´ om ett piller med sex olika komponenter:

statin, tiazid, betablockerare, angiotensinhämmare, folsyra och acetylsalicylsyra, som kan reducera risken för hjärt-kärlsjukdom med 80 %.

Dessa reducerar 4 riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom: lågdensitet lipoproteiner (LDL), blodtryck, serum homocystein och blodplättfunktion. Forskarna har undersökt kliniska studier och funnit att läkemedlen kan ges i halverad dos med bibehållen effekt samtidigt som biverkningarna minimeras.

Redaktören Rodgers skriver i en ledare (Editorial) att pillret kan ha en enorm potential för att förhindra kardiovaskulär sjukdom och även i uländer.

Kommentar:

Ett problem är att pillret inte är kliniskt utprövat ännu och vilket tar ganska många år att göra. Vid schizofreni är hjärtkärlsjukdomar mycket vanligare än bland befolkningen i övrigt, så här finns en stor potential och användning. Lustigt nog, så har jag själv varit inne på kombinationspiller. 

Källa:

British Medical Journal 326 7404

Cogmed

Arbetsminnet tränas upp.

Strokepatienter kan träna upp sin koncentrationsförmåga med ny svensk metod.

På fem veckor förbättrades deras kapacitet med cirka 20 procent.

Läs resten av artikeln i DN

schizofreni

"Koll på maten" är ett dataprogram med tips om kost och motion för personer med psykossjukdomar.

Hemsidan är här.

recept

Torbjörn Moen, trettiofem år, gick till företagshälsovården för att göra en vanlig hälsokontroll. När han kom därifrån hade han med sig ett recept på fem halvtimmespromenader i veckan.

Läs hela artikeln i DN.

schizofreni

"Koll på vardagen" är en interaktiv patientutbildning för personer med psykos utarbetad i Uppsala.

Hemsidan finns här.

schizofreni

- Vi har lärt oss förstå allt mer om hjärnan och dess mysterier. Men hur medvetandet uppstår är fortfarande en fullständig gåta.

Det säger nobelpristagaren i medicin år 2000, Arvid Carlsson i Vetenskapens värld.