EEG

Amerikanska forskare har utvärderat ett EEG-test för att påvisa och behandla schizofreni.

Dels kan metoden användas för att spåra, vilka som senare kan få schizofreni, men det kan också gå att mäta effekten av olika behandlingar.

Man har visat med EEG att personer med schizofreni kan inte upptäcka små skillnader i ljud som repeteras.

Vissa EEG-test kan mäta hur allvarlig sjukdomen är vad gäller kognitiva och psykosociala nedsättningar och att vissa symptom kan minskas med speciella kognitiva övningar som stärker hörseln. Det kan förbättra livskvalitén och kanske minska röster.

Forskarnas mål är att med övningar som förbättrar kognitionen och förbättrar hanteringen av sinnesintryck kunna förbättra hjärnfunktionen.

Läs mer hos US San Diego Health System.

Sång, museibesök och bokcirklar verkar vara bra mot psykisk ohälsa, enligt professor i försäkringsmedicin.

Är du svårt sjuk ska du naturligtvis få sjukvårdens resurser utan dröjsmål. Men om andra faktorer kan hjälpa dig lika bra eller bättre är det att föredra, säger professorn.

Läs mer i Dagens Medicin.

En studie stödjer att social priming kan öka icke-verbalt socialt beteende (gester) vid schizofreni. Att inte använda gester i kommunikationen har kopplats till en viktig nedgång i socialförmåga.

Social priming är när man interagerar med något eller tänker på något kan det påverka annat beteende också. Social priming skedde genom att skapa meningar av ord som vänlig, trevlig och samarbetsvillig.

De som fick sådan social priming pratade fortare och använder sig av med gester, men spontana leenden ökade inte.

Gruppen som fick antisocial priming med ord som ensam, egocentrisk och likgiltig fick ingen förbättring.

Läs mer hos medwireNews.

livsstil

Livsstilsrådgivning har viss effekt hos personer med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom visar en ny metaanalys (utvärdering av kliniska studier).

Men effekterna är små vilket gör insatserna dyra.

Läs mer hos Janusinfo.

Fisktestet. Vilken sjö är fiskarna fångade? En med schizofreni drar ofta slutsats efter 1 fisk medan det normala är 4-6 fiskar. 

Nyttan av metakognitiv träning mot kognitiva problem vid schizofreni kvarstår i minst 3 år med senare ytterligare fördelar, som uppträder mer än 6 månader efter träningen.

Det var ökad självkänsla och livskvalité som tillkom.

Träningen är inriktad på att dra slutsatser och inte ha för stort förtroende för fel, vilket sker för att minska vanföreställningar.

De som fick metakognitiv träning tyckte att den var mer användbar än annan liknande träning i vardagssituationer.

Läs mer i medwireNews.

 

Forskare har undersökt Youtube, som kamratstöd vid schizofreni.

Det som var förvånande var att de som la upp videos där var så öppna om sin sjukdom. De var öppna för de ville hjälpa andra med liknande besvär.

Youtube användes för att minska ensamheten, finna hopp, för att stödja och försvara varandra, för att dela med sig av sina erfarenheter och ge strategier för att hantera dagliga utmaningar.

De försökte lära från andras erfarenheter om mediciner och när hjälp hos psykiatrin skall sökas.

Det hjälper dem att minska rädslan för psykisk sjukdom och skapar en känsla av samhörighet mellan dessa individer.

Det är dock förtidigt att veta hur viktig denna form av kamratstöd är ännu.

Läs mer hos MedicalXpress.

I England sker utprovning av ett program för att minska viktökningen vid schizofreni och för att också förbättra den kroppsliga hälsan. Programmet kommer från surfarnas paradis Bondi Beach Australien.

Varje person får 12 veckors individuell tid med dietist och motionsexpert, grupputbildning varje vecka och tillgång till gym.

Programmet visar hur man lagar mat, motionerar, äter och handlar mat.

En liten preliminär studie tyder på att efter 12 veckor var viktuppgången 1,2 kg medan de utan program gick upp 7,2 kg. Programmet är tänkt att användas sedan i hela England.

Läs hos The Guardian.

Forskare i England tror att hip-hop kan användas mot psykiska sjukdomar, som schizofreni och depression.

Hip Hop ger individer en känsla av ökat självbestämmande och självkännedom, vilket kan användas för att lösa egna problem.

Forskare har bildat Hip Hop Psych för att propagera för hip hop i vården. Det finns så mycket i hip hop som allmänheten inte inser säger forskarna.

Läs mer i XLL.

Ett balanstest, som används av öron-näsa-hals-läkare verkar tillfälligt kunna förbättra sjukdomsinsikten vid schizofreni tyder en ny studie på.

Testet sker genom att skölja öronkanalen med vatten och temperaturen på vattnet och vilket öra som sköljs kan påverka olika delar av hjärnan.

Att skölja vänstra örat med kallt vatten gav förbättrad sjukdomsinsikt i 30 minuter.

Forskarna planerar att ge behandlingen i 5 dagar i rad för att se om effekten förlängs.

Läs mer hos Medscape (Registrering krävs för att läsa artikeln).