Under hösten får några patienter på psykkliniken i Växjö massage innan de går i terapi. Ett försök för att göra dem mer mottagliga för terapin. Personalen tycker sig ha sett vissa förbättringar och för ett par har det lossnat rejält enligt en psykolog.

Källa:

Dagens Medicin 46 sid 10, 2004.
Lägg till kommentar