Organisationen Mental Health Europe, som har en svensk systerorganisation Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa, arbetar nu med ett europeiskt handlingsprogram mot diskriminering av psyko-sociala handikapp i vården. Målet är att samla bevis om diskriminering, höja medvetenheten och att utveckla preventiva samt förutsägande strategier. Hur intresseorganisationer och mentalvården är organiserade kommer också att studeras, liksom inventering av existerande "skydd" mot diskriminering. Resultaten kommer att samlas i en rapport med rekommendationer och spridas till alla intresserade.

Källa:

Karl Andriessen
Harassment and discrimination faced by people in mental health care
BMJ online 29 oktober 2002
Lägg till kommentar