Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Admin1 Profilbild Admin1 - 3 minuter sedan

Man kan inte få pengar till Viska från Arvsfonden. Det måste vara något nytt som pengarna skall gå till. På sätt och vis är det bra att slippa inblandning och krav. Det blir som ett vanligt kneg då.

Admin1 Profilbild Admin1 - 6 minuter sedan

Precis max 5 år och helt nytt projekt måste det vara. Projektet Inre rum som Abzu var med i upphörde efter 5 år. De fick ingen annan finansiering.

Geta Profilbild Geta - 8 minuter sedan

Arvsfonden ger bidrag bara några år och dessutom måste det vara ett nytt projekt som man söker till.

memphis Profilbild memphis - 9 minuter sedan

Och inte blanda in reklam, det är en ynnest att slippa reklam!

Admin1 Profilbild Admin1 - 10 minuter sedan

Sådana här sajter skall kunna bekostas privat och vara så billiga som möjligt. Då överlever man.

Admin1 Profilbild Admin1 - 11 minuter sedan

Bipolarna bildade en ekonomisk förening för att få pengar till sajten. Troligen från Arvsfonden eller liknande. Men de fick inga pengar. Sedan försökte de med medlemsavgift.

Geta Profilbild Geta - 13 minuter sedan

De kan hålla till på Flashback.

Modesty Profilbild Modesty - 34 minuter sedan

Kollade bipolarna på facebook. Såg inte ut som nån aktivitet. Det är verkligen lyxigt med en sån här sajt som är tillgänglig dygnet runt.

Admin1 Profilbild Admin1 - 35 minuter sedan

Jag testar nu PHP 7.4, som skall vara lite snabbare.

memphis Profilbild memphis - 42 minuter sedan

Nuförtiden finns det grupper på Facebook om allting. Kanske bipolär och borderline håller till där.

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Kognitiv rehabilitering har effekt
20.03.2014

schizofreni

En ny undersökning visar att kognitiv rehabilitering för relativt nyinsjuknade i schizofreni har effekt och kan minska funktionshindret.

Även socialförmåga förbättrades.

Rehabiliteringen bör inbakas i behandlingsprogram för stabila schizofrenipatienter i öppenvård.

Läs mer på Psychiatric Services.

Fisktestet. Vilken sjö är fiskarna fångade? En med schizofreni drar ofta slutsats efter 1 fisk medan det normala är 4-6 fiskar. 

Nyttan av metakognitiv träning mot kognitiva problem vid schizofreni kvarstår i minst 3 år med senare ytterligare fördelar, som uppträder mer än 6 månader efter träningen.

Det var ökad självkänsla och livskvalité som tillkom.

Träningen är inriktad på att dra slutsatser och inte ha för stort förtroende för fel, vilket sker för att minska vanföreställningar.

De som fick metakognitiv träning tyckte att den var mer användbar än annan liknande träning i vardagssituationer.

Läs mer i medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-09-04 20:56
Schizophreniaforum.org skriver om behandlingen dvs den anses viktig;

"Målet med metakognitiv terapi är att minska antalet tankefel som förhastade slutsatser och upprätthålla föreställningar inför bevis att de är fel. Detta sker först genom att göra patienterna medvetna om dessa förvrängda tankemönster-tänkande om sitt eget tänkande, så att säga, och sedan hjälpa dem att undvika sådana kognitiva villospår genom guidade övningar som ofta använder humor."

http://schizophreniaforum.org/laynews/detail.asp?id=2086

Jag har kanske rätt när jag brukar säga att psykiska sjukdomar handlar mycket om feltänk :-)
Citera
Admin1
#1 Admin1 2014-08-20 17:51
Man får intrycket att vid schizofreni drar man för snabba slutsatser och på bristfälligt beslutsunderlag. Bevispröva kan vara ett bra råd samt tips om hur många fall krävs för att man skall vara säker på sin sak. En gång är ingen gång.

Det verkar annars vara en mycket intressant behandling detta mot vanföreställningar.
Citera
Lägg till kommentar