Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

zoegas Profilbild zoegas - 4 minuter sedan

Jag vill ha semlor!!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 5 timmar sedan

:yaya :tumme

1Dave Profilbild 1Dave - 6 timmar sedan

Morning!

wasp Profilbild wasp - 6 timmar sedan

God morgon!! :tumme

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 8 timmar sedan

:old :tumme

Amandara Profilbild Amandara - 10 timmar sedan

När jag var liten och vi åkte upp till Västerbotten var vi alltid tvinga att vara tysta för mormor hade bakat på natten. När jag blev lite äldre blev jag konfunderad över det där. Frågade mamma Varför bakar mormor alltid på natten. Hade börjat tycka det var knäppt. Mormor VAKADE på natten. I sjukvården.

Amandara Profilbild Amandara - 10 timmar sedan

Vaka natt

Vittrad Profilbild Vittrad - 14 timmar sedan

Godnatt Nisse

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 15 timmar sedan

:natti

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 16 timmar sedan

:O :(

Skriklådan är bara för medlemmar

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

En av fyra har regelbundet misstänksamhet och nästan alla har haft paranoia någon gång i livet.

I psykiatrin ses vanföreställningar med förföljelseidéer och allvarlig paranoia ofta med ångest, depression och självmordstankar.

Orsaken till detta är genetiska faktorer samt livshändelser, som mobbing, trauma eller storstadsstress.

Andra faktorer kan göra att paranoian fortsätter som sömnlöshet, negativa tankar om sig själv och förhastade slutsatser.

En strategi på senare år har varit att genom att försöka minska dessa faktorer kan paranoian minska. Genom att ge KBT mot oro i 8 veckor, vilket gav moderat effekt både mot oro och paranoia.

Effekten var ungefär lika stark som antipsykotika. Två tredjedelarna av effekten mot paranoia orsakades av minskad oro, så oro kan vara orsaken till paranoia.

Genom att försöka behandla sömnproblem och felaktiga slutsatser så hoppas man på starkare effekt.

Läs mer hos The Guardian.

Läs i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#9 Geta 2015-07-04 11:58
Oro och ångest står säkert bakom paranoian och schizofrenin.
Citera
Admin1
#8 Admin1 2015-06-24 15:30
Det är inte alla psykoser, som är ångestframkallande. 25 % av psykoserna är positiva t.ex man har ett viktigt uppdrag att rädda världen. Sedan resterande 75 % kan nog vara ångestframkallande på olika sätt ofta på grund av att livet är i fara.

De här positiva psykoserna eller vanföreställningar kan kanske ligga åt det grandiosa maniska hållet. Vid akut mani har Haldol, Risperdal och Zyprexa bäst effekt.
Citera
Admin1
#7 Admin1 2015-03-20 06:31
Jag tror att de flesta är besläktade, därför symptomen liknar varandra och olika symptom kan förekomma samtidigt t.ex vid schizofreni har man ofta ångest, ångestsjukdomar och depression.

Sedan kan säkert personlighetsstörningar, ADHD och autism tillhöra gänget. Vid autism kan man ha massor av psykiska sjukdomar dessutom. Det kan vara så att ju fler psykiska symptom man har desto större störningar i hjärnans normala funktion och ju sämre funktionsförmåga. Hjärnan blir som ett självspelande piano.
Citera
Ready
#6 Ready 2015-03-19 21:45
Är det verkligen rimligt att anta att alla psykiska sjukdomar är besläktade med varandra?
Citera
Geta
#5 Geta 2015-03-19 18:13
Tidigare har man trott att schizofreni beror på enorm rädsla.
Citera
Admin1
#4 Admin1 2015-03-19 14:48
För ett par år sedan läste jag att det skulle komma en starkare KBT mot psykossymptom, som inte bara minskar psykossymptom, som dagens KBT utan också skulle minska psykoser.

Intressant var att denna KBT var baserad på KBT:n mot ångest.
Citera
Admin1
#3 Admin1 2015-03-19 14:11
Läkartidningen har en artikel om detta:

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/03/KBT-hade-effekt-pa-oro-vid-vanforestallningar/
Citera
Admin1
#2 Admin1 2015-03-06 19:54
Det är känt att symptomen vid schizofreni är mindre idag än 40 år tillbaka. Antipsykotikan är kanske 30 % bättre, men idag behandlas ångest, ångestsjukdomar, depression och sömnproblem ganska aktivt, vilket kan minska symptom och säkert stress.

Den nya diagnosen i DSM-5 kartlägger olika andra symptom, som depression och ångest, vilket kan göra att behandlingen av dessa symptom kan bli effektivare.
Antagligen måste schizofrenibehandlingen förbättras vad gäller depression, ångest och sömnproblem och att de är lika viktiga att behandla som psykossymptomen är idag. Schizofreni är mer en samling olika sjukdomar än en sjukdom.

Jan-Otto ottosson skriver i boken i Psykiatrin i Sverige från 2005:

Bensodiazepiner vid psykosbehandling kan göra det möjligt att sänka neuroleptikadosen och t.o.m helt ersätta neuroleptika (s 124).
Citera
Admin1
#1 Admin1 2015-03-06 19:46
Viskas modell Trappan för psykiska sjukdomar hävdar att alla psykiska sjukdomar är besläktade med varandra och därför vid schizofreni är det viktigt att inte bara behandla positiva psykossymtom utan också ångest, depression och ångestsjukdomar, eftersom det är egentligen samma sjukdom. Det här stämmer med Trappan.

Bensodiazepiner har måttlig effekt mot ångest och oro ungefär som KBT:n här. Min teori är att om någon medicin eller behandling har måttlig effekt så riktar den sig inte mot sjukdomsorsaken utan påverkar bara sjukdomen något och indirekt. Ett bra exempel var de gamla magsårsmedicinerna, som gav viss effekt mot magsår, men botade inte för det var en infektion. Placeboeffekten var hög här precis som antidepressiva och antipsykotika.

Att oro eller ångest kan påverka psykossymptom är känt då det kan trigga t.ex hörselhallucinationer. Det är inte säkert heller att det är oro utan det kan vara så att oro ger stress som triggar det hela.
Citera
Lägg till kommentar