Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 2 minuter sedan

God morgon notwoodstock

notwoodstock2 Profilbild notwoodstock2 - 14 minuter sedan

God Morgon!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 2 timmar sedan

För många på viska.se? Jag blev utslängd

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 3 timmar sedan

Brynäs märke är en arg kines

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 3 timmar sedan

:yaya

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 3 timmar sedan

utanför komfortzonen idag, för tidigt

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 4 timmar sedan

Om ni frågar mig så är det inte trevligt att vakna och bli klarvaken och inte somna om, en dum tidpunkt för tidigt för att vara vaken, försent att somna om

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 11 timmar sedan

Tack ID :tumme :natti

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Lovande preparat mot kognitiva och negativa symptom
23.06.2013

EVP-6124

En ny medicin mot kognitiva besvär vid schizofreni har börjat slutfasen fas III i de kliniska prövningarna. Medicinen EVP-6124 har en alfa-7 nikotineffekt och är en partiell agonist. Effekten fås av att acetylkolineffekten i hjärnan ökar.

I Fas II studier där medlet gavs som tillägg till antipsykotika sågs en meningsfull minskning av kognitiva symptom och även en minskning av negativa symptom. Ingen påverkan sågs på positiva symptom.

Medicinen var säker och tolererades väl i fas II studierna. Det var färre biverkningar och medicinavbrott än placebo. Två fas III studier pågår på vardera 700 personer och under 26 veckor.

Läs mer i Clinical Psychiatry News.

75 % av de med schizofreni har hörselhallucinationer, medan för bipolär är motsvarande siffra 20-50 %.

Vid egentlig depression med psykotiska inslag har 10 % hörselhallucinationer medan vid PTSD är siffran 40 %.

Hörselhallucinationer kan förekomma hos psykiskt friska och de har oftare positiva röster, kontroll över sina röster, inte så ofta röster och de stör inte dagliga aktiviteter. Det finns också bevis för att vanföreställningar skiljer psykotiska besvär från hallucinationer hos friska. Tecken som tyder på psykotiska röster:


- Hör ofta röster
- Rösterna kommer utifrån
- Rösterna är språkligt sett komplexa (inte bara Hej!)
- Större känslomässigt svar
- Om man tror att andra upplever liknande


Den absolut vanligaste hörselhallucinationen är röster. Röster som talar kan säga fullständiga meningar, men vanligast är enstaka ord. Ofta har rösterna ett negativt innehåll, vilket kan göra att man mår sämre. En mindre andel har positiva röster och de kan bli besvikna om dessa röster skulle försvinna.

Ångest verkar kunna utlösa hallucinationer. Hallucinationer kan utlösa stress och risken för depression, ångest, rädsla och ilska ökar.

Hallucinationer behöver endast behandlas om de inkräktar och stör dagliga aktiviteter. Antipsykotika har effekt mot hörselhallucinationer, men ofta så försvinner de inte fullständigt. Det är inte känt om vissa antipsykotika är bättre mot hörselhallucinationer än andra preparat. Vissa får effekt av KBT.

Särskilt ångestreducerande terapi ger god effekt.

En kombination av familjeutbildning och psykoterapi ger tillsammans med antipsykotika bäst effekt mot röster.

Läs mer på Psychiatric Times.

Lägg till kommentar