Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Fantasio Profilbild Fantasio - 2 timmar sedan

God morgon.

wasp Profilbild wasp - 2 timmar sedan

God morgon!!!

zoegas Profilbild zoegas - 7 timmar sedan

Jag mår inte bra av att ha det rörigt och skitigt.

zoegas Profilbild zoegas - 7 timmar sedan

Äntligen städat, så gött.

vnv Profilbild vnv - 8 timmar sedan

:yaya

björk Profilbild björk - 9 timmar sedan

Eller alltid menar jag som moment 22 slentrian

björk Profilbild björk - 9 timmar sedan

I badminton klappar man uppmuntrande på partnerns gump. Tex som i mitt fall somliga gånger med en Gjörstrup (Jill)

memphis Profilbild memphis - 11 timmar sedan

Hello Fatty!

Tjockaflickor Profilbild Tjockaflickor - 11 timmar sedan

fatty ass runnning nude

Tjockaflickor Profilbild Tjockaflickor - 11 timmar sedan

MEmphis

Skriklådan är bara för medlemmar

Nytt antipsykotikum Caplyta godkänt i USA 

Skapad: 26 december 2019 

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

75 % av de med schizofreni har hörselhallucinationer, medan för bipolär är motsvarande siffra 20-50 %.

Vid egentlig depression med psykotiska inslag har 10 % hörselhallucinationer medan vid PTSD är siffran 40 %.

Hörselhallucinationer kan förekomma hos psykiskt friska och de har oftare positiva röster, kontroll över sina röster, inte så ofta röster och de stör inte dagliga aktiviteter.

Det finns också bevis för att vanföreställningar skiljer psykotiska besvär från hallucinationer hos friska.

Tecken som tyder på psykotiska röster:


- Hör ofta röster
- Rösterna kommer utifrån
- Rösterna är språkligt sett komplexa (inte bara Hej!)
- Större känslomässig påverkan
- Om man tror att andra upplever liknande


Den absolut vanligaste hörselhallucinationen är röster. Röster som talar kan säga fullständiga meningar, men vanligast är enstaka ord.

Ofta har rösterna ett negativt innehåll, vilket kan göra att man mår sämre.

En mindre andel har positiva röster och de kan bli besvikna om dessa röster skulle försvinna.

Ångest verkar kunna utlösa hallucinationer. Hallucinationer kan utlösa stress och risken för depression, ångest, rädsla och ilska ökar.

Hallucinationer behöver endast behandlas om de inkräktar och stör dagliga aktiviteter.

Antipsykotika har effekt mot hörselhallucinationer, men ofta så försvinner de inte fullständigt.

Det är inte känt om vissa antipsykotika är bättre mot hörselhallucinationer än andra preparat. Vissa får effekt av KBT.

Särskilt ångestreducerande terapi ger god effekt.

En kombination av familjeutbildning och psykoterapi ger tillsammans med antipsykotika bäst effekt mot röster.

Läs mer på Psychiatric Times.

Lägg till kommentar