Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Vittrad Profilbild Vittrad - 7 timmar sedan

Det är en svart liten ruta längst till höger på sidan där det står "chattrum"

Vittrad Profilbild Vittrad - 7 timmar sedan

Äh, då skrotar vi den idén. Ska ta och sova. Godnatt på er ! :natti

Fantasio Profilbild Fantasio - 7 timmar sedan

Var trycker man för chatten?

Vittrad Profilbild Vittrad - 7 timmar sedan

Ingen!? :@

Vittrad Profilbild Vittrad - 7 timmar sedan

Har nog aldrig provat loka citron

Vittrad Profilbild Vittrad - 7 timmar sedan

Haha, det gick! Någon som vill prova att chatta i mitt hemliga chattrum?

idefix Profilbild idefix - 7 timmar sedan

Loka citron tycker jag smakar alldeles för mycket artificiellt smakämne, frågan är då om Loka päron är bättre?

Vittrad Profilbild Vittrad - 7 timmar sedan

Jaså man kan skapa lösenordskyddade chattrum i den skumma chatten.

Vittrad Profilbild Vittrad - 7 timmar sedan

Den privata chatten där man kan skriva till enskilda medlemmar är ju bra. Men den andra? Har aldrig fått något svar där.

Drummer Profilbild Drummer - 7 timmar sedan

Kära Belle det är bättre att du skriver i skriklådan än Chatten!

Skriklådan är bara för medlemmar

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

dissociation

Den teoretiska bipartitmodellen för dissociation bekräftades kliniskt hos personer med schizofreni och kan representera en subgrupp av schizofreni visar en ny studie.

Bipartitmodellen skiljer mellan dissociativ avskildhet och dissociativ kompartmentalisering som helt olika saker.

Dissociativ kompartmentalisering innebär tillfällig förlust av minne, sinnen och motorik, vilket visar sig som minnesförlust eller oförklarliga neurologiska symptom.

Dissociativ avskildhet innebär overklighetskänslor eller att vara avskild från kroppen eller omgivningen.

I första fallet är minnet stört och i andra fallet finns ett ändrat medvetande.

Tidigare har man kommit fram till att 25-40 % av de med schizofreni kan ha dissociativa besvär.

Forskarna hittade en koppling mellan dissociativ avskildhet och psykotiska symptom, vilket kan tyda på en gemensam sjukdomsprocess.

Forskarna anser att de med schizofreni och dissociation kan behöva tillägg av antidissociativ behandling.

Från Clinical Psychiatry News.

Kommentarer   
Bitte
#4 Bitte 2013-05-23 09:53
Hysterisk psykos vara i runt 3 veckor.
Citera
Geta
#3 Geta 2013-05-22 22:07
Dissociativ psykos ska vara det samma som hysterisk psykos. Det borde vara bättre prognos på det än på schizofreni.
Citera
Isa-Alise
#2 Isa-Alise 2013-05-22 16:03
Jag har läst att dissociativa besvär kommer sig av tidiga trauman. Om 40% med psykos har utsatts för trauman kanske de också har dissociativa besvär. Då kan den behandlingen hjälpa.
Citera
Admin1
#1 Admin1 2013-05-22 15:45
Det kan vara en del här som kanske skulle behöva antidissociativ behandling. En del verkar ha symptom som stämmer in på dissociativ avskildhet, som man fann var kopplad till psykotiska symptom. Kanske kan antidissociatv behandling minska därför psykotiska symptomen, eftersom det finns en koppling.
Citera
Lägg till kommentar