Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

zoegas Profilbild zoegas - 1 timme sedan

Jaaaaaaaaaaaa!!!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

:natti

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

knip

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

kontoret nästa

zoegas Profilbild zoegas - 2 timmar sedan

Jag får bara 5mb/sec på min usb 3 port. så lack

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 2 timmar sedan

:hej ide

zoegas Profilbild zoegas - 3 timmar sedan

Jag sabba mitt moderkort när jag flasha biosen. Fick köpa nytt skitkort för en 500. Priset på den som gick i sönder kostar lika mycket nu som när den var ny., Förra generationen. idioti.

björk Profilbild björk - 3 timmar sedan

hej!

idefix Profilbild idefix - 3 timmar sedan

Tjena björk!

björk Profilbild björk - 3 timmar sedan

Den ò Sofiero

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Mycket intressant preparat mot kognitiva problem
28.01.2015

Iproteus

Ett intressant nytt läkemedel mot kognitiva störningar för bl.a schizofreni befinner sig under utveckling i Spanien av företaget Iproteos, som är tänkt att förebygga, stoppa och återställa kognitiva förmågan.

Första testerna på människa sker 2016. IPR019 heter läkemedlet, som är en peptid, som blockerar ett protein i hjärnan, som kopplats till kognitiv nedsättning.

I djurförsök har IPR019 signifikant förbättrat inlärning och minne, vilket kan revolutionera behandlingen av sjukdomar i hjärnan, som nedsätter tankeförmågan.

Läs mer hos EurekAlert.

dissociation

Den teoretiska bipartitmodellen för dissociation bekräftades kliniskt hos personer med schizofreni och kan representera en subgrupp av schizofreni visar en ny studie.

Bipartitmodellen skiljer mellan dissociativ avskildhet och dissociativ kompartmentalisering som helt olika saker.

Dissociativ kompartmentalisering innebär tillfällig förlust av minne, sinnen och motorik, vilket visar sig som minnesförlust eller oförklarliga neurologiska symptom.

Dissociativ avskildhet innebär overklighetskänslor eller att vara avskild från kroppen eller omgivningen.

I första fallet är minnet stört och i andra fallet finns ett ändrat medvetande. Tidigare har man kommit fram till att 25-40 % av de med schizofreni kan ha dissociativa besvär.

Forskarna hittade en koppling mellan dissociativ avskildhet och psykotiska symptom, vilket kan tyda på en gemensam sjukdomsprocess. Forskarna anser att de med schizofreni och dissociation kan behöva tillägg av antidissociativ behandling.

Läs mer i Clinical Psychiatry News.

Kommentarer   
Bitte
#4 Bitte 2013-05-23 09:53
Hysterisk psykos vara i runt 3 veckor.
Citera
Geta
#3 Geta 2013-05-22 22:07
Dissociativ psykos ska vara det samma som hysterisk psykos. Det borde vara bättre prognos på det än på schizofreni.
Citera
Isa-Alise
#2 Isa-Alise 2013-05-22 16:03
Jag har läst att dissociativa besvär kommer sig av tidiga trauman. Om 40% med psykos har utsatts för trauman kanske de också har dissociativa besvär. Då kan den behandlingen hjälpa.
Citera
Admin1
#1 Admin1 2013-05-22 15:45
Det kan vara en del här som kanske skulle behöva antidissociativ behandling. En del verkar ha symptom som stämmer in på dissociativ avskildhet, som man fann var kopplad till psykotiska symptom. Kanske kan antidissociatv behandling minska därför psykotiska symptomen, eftersom det finns en koppling.
Citera
Lägg till kommentar