Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

 

Obs! Gäster (icke-medlemmar) kan posta i Allmän diskussion  och Gästforum.

 

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
21:26-- idefix: :drunk
21:03-- Issa_Jesus: Issa är verklig. Jesus är verklig. shalom ;)
20:57-- ispegelland: ja Idefix!!! :tum
20:49-- idefix: låter bra det, ispegelland! :)
20:46-- ispegelland: jag ville länge ha en tv i sovrummet också, så jag kunde ligga i sängen o se tills jag blir sömnig. men nu har jag kommit på att ställe tv:n på en matta så att jag kan vrida hela tv-möbeln mot sovrumsdörrarna. så jag ligger i sängen o ser varje kväll. suveränt o jag behöver ingen ny tv och antennboxar och allt det där. vrider tillbaka allt på dagen :)
19:39-- Nissegossen: ;´:gnatt
19:37-- Nissegossen: Om vi nu skall hård dra, ja inte hårdra, utan vi har en annan streetsmart person här och det är zoegas... :drunk
19:34-- Nissegossen: Maratonlöpare, är smala asketiska män och kvinnor med långa ben, i övrigt satta i växten, min kompis är motsatsen och jag har aldrig kunnat göra samma sak med min egen kropp. Om han nu inte skulle ha ett bra intellekt, säger jag istället att han är streetsmart
19:20-- Nissegossen: Tror sjutton det, hade han börjat slåss i raseri, hade flera stupat i försöken att ta ned honom. hon kände sin son och det har hållit honom utanför alla fängelser, samt all vård. AH, Ah, döm inte ut honom, han har sprungit fler Göteborgsvarv än många och har varit fotbollsdomare i många år.
19:16-- Nissegossen: Hon sade vidare, Lennart om nån är go ve deg, va go tebaka och är någon dum, bara gå!
19:14-- Nissegossen: Allt är varm eller kall skit, Som kompisens mamma sade till sin grabb (en bit över 200cm och en vikt på en 100+kg ganska rejält) Lennart, all skit är kall, all dynga är varm, så för att avgöra, så för det första får du avgöra om det du fick på dig var varmt eller kallt.
19:09-- Geta: Det står om det i Bibeln.
18:49-- Nissegossen: stenar som gnids mot varandra, blir, slipade och polerade precis som intelligenser som slipas mot varandra. De har sting emellan sig som andra inte förstår. Till slut får man gå in i sig själv och hålla andra makter borta och komma överens med sig själv och kosmos medvetandet
18:42-- Nissegossen: Idefix, tjejen är din lucky luke! «länk»
18:38-- idefix: snabbare än sin egen skugga, Idefix! :D
18:37-- Nissegossen: idefix, du var snabb, tack
18:36-- idefix: !
18:36-- idefix: godnatt NG1
18:36-- Nissegossen: Nu är jag trött och går och drar något gammalt över mig.
18:35-- Utomjordingen: De med glasögon har aldrig velat se verkligheten som den är.
18:35-- Nissegossen: Eftersom tonåringar på tonåringars vis kör med mopeder, fram och tillbaka, säger jag till tonåringar, lappa till den gamla stammen, för att om inte trädet längre bär god frukt, skall man piska den gamla stammen. Mao, de får bära sitt eget ris på ryggen.
18:34-- Utomjordingen: Vad jag vet så dom som har glasögon har ofta förträngt en massa.
18:33-- idefix: haha ja jag har glasögon. ser dåligt utan dem.
18:33-- Utomjordingen: 8)
18:33-- Utomjordingen: Har du glasögon tillexempel?
18:31-- Utomjordingen: :heart
18:31-- Utomjordingen: Du kanske skriver diffus på grund av att du ser dåligt eller någonting sånt.
18:30-- Utomjordingen: Hursomhelst, vill Dig väl. Men den här diffus får du göra mer klartext av.
18:29-- Utomjordingen: Förstår kanske?!
18:28-- idefix: Raka rör är bäst ja. Men jag har svårt för att uttrycka mig rakt.
18:25-- Utomjordingen: Rakt upp och ner är enklast!
18:24-- Utomjordingen: Visst, det är ok för min del!
18:23-- idefix: orkar inte just nu. vi kanske skulle ta och diskutera något mer lättsmält?
18:20-- Utomjordingen: Ska vi försöka en gång till?
18:20-- idefix: inte lätt det där. :)
18:19-- Utomjordingen: Liksom diffust!

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Det nya antipsykotikat Latuda finns nu på apoteken

Latuda

Latuda innehåller lurasidon och har funnits i USA sedan 2010

Lanseringen av det nya antipsykotikat Latuda har dragit ut på tiden i Sverige.

Orsaken var att marknadsföringen bytte huvudman från Takeda till Synovium.

Nu har tillförlitlig information kommit att Latuda kommer att finnas på svenska apotek före hösten.

Latuda har ingen viktökning och har dessutom antidepressiv effekt.

Kan bli ett intressant alternativ till Abilify, Zeldox/Ziprasidon och Seroquel.

Ganska många här väntar på Latuda. Preparatet godkändes i EU 21 mars 2014.


9 kommentarer

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern