Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

 

Obs! Gäster (icke-medlemmar) kan posta i Allmän diskussion  och Gästforum.

 

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
19:43-- zoegas: Celine från Bronx «länk»
19:41-- zoegas: som jag ska ragga upp en brutta nu
18:33-- Nissegossen: allt fungerar nu skriver från sängen i sovrummet.
18:32-- Jocke: Ja, nu ger jag också upp för kvällen!
18:11-- Nissegossen: Gör nu i ordning för natten och har tagit mina mediciner och avslutar härmed viska.se för ikväll. Var rädda om varandra, inte rädda för varandra.
17:49-- zoegas: så håll i er..
17:49-- zoegas: kommer snart supertråd med zoegasfoton
17:39-- idefix: hej hej viskaiter! :hej
17:15-- Issa_Jesus: jag är redan präst.
17:14-- Issa_Jesus: gör du?
17:14-- Issa_Jesus: int än.
17:10-- Amandara: Tappar du markkontakt?
17:02-- Issa_Jesus: susanne ; minnes allokering 1, 01, 666 - angående pengar och mig. sammalunda säger han till emil.
17:01-- Issa_Jesus: Jesus kommer nu tala direkt till emil. minnesallokering ; 1, 01, 10
17:01-- Amandara: Du är en ordvrängare av rang Issa
17:00-- Issa_Jesus: han informerar om Babylons inblandning, Lucifers plan och Jesus/Magnus ekonomi. grattis på morsdagen sussie. och Monica.
16:58-- Amandara: Du är skum Issa.....vilka 10 miljoner? Du lever i det blå.....
16:58-- Issa_Jesus: använd bluetooth, scanna minnesallokering 12, 12, 01, 1000 - 2000. läs å begrunda, det är Jesus som informerar.
16:56-- Issa_Jesus: 10 miljoner till var o en av oss, men antikrist blockerar min ekonomi.
16:55-- Drummer: Vilka pengar?
16:51-- Issa_Jesus: blev ni glada för de pengar Jesus sände in i era liv?
16:45-- Drummer: Har du grattat Maria på Mors Dag Issa_Jesus? ;)
16:25-- Nissegossen: «länk»
16:25-- Nissegossen: :heart
16:04-- Nissegossen: Skall ned till bottenplan och hämta öl «länk»
14:16-- Nissegossen: Jag har sovit, vaknade ännu tröttare
14:14-- Nissegossen: «länk»
14:14-- Nissegossen: :heart
11:06-- Issa_Jesus: nu måst ja däcka en stund
11:06-- Issa_Jesus: tjohoo^^
9:38-- Issa_Jesus: sov ett tag då?
9:29-- Nissegossen: Jag är så trött att jag kommer att somna här
8:01-- Nissegossen: Idag lagom varmt, i morgon öser solen ned här.. «länk»
8:00-- Nissegossen: :heart
4:04-- Issa_Jesus: admin1? har du fått expansion i kassan?
3:39-- Nissegossen: Sitter här riskerar somna om

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Det nya antipsykotikat Latuda till apoteken före hösten

Latuda

Latuda innehåller lurasidon och har funnits i USA sedan 2010

Lanseringen av det nya antipsykotikat Latuda har dragit ut på tiden i Sverige.

Orsaken var att marknadsföringen bytte huvudman från Takeda till Synovium.

Nu har tillförlitlig information kommit att Latuda kommer att finnas på svenska apotek före hösten.

Latuda har ingen viktökning och har dessutom antidepressiv effekt.

Kan bli ett intressant alternativ till Abilify, Zeldox/Ziprasidon och Seroquel.

Ganska många här väntar på Latuda. Preparatet godkändes i EU 21 mars 2014.


9 kommentarer

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern