Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
15:53-- Nissegossen: Idag finner jag ingenstans att vila mitt huvud, de som är inom mig, är inte glada åt att jag sagt ifrån till Admin, därför finner jag ingen ro och ingenstans kan jag vila mitt huvud. Jag försöker med all logik fatta, varför de går på mig, de är likadana som vissa s.k troende på sajten och de i huvudet ger mig ingen ro.
14:56-- Nissegossen: Jag ger mig nu, har varit på viska hela dan och behöver för min hälsas skull göra annat. Skulle inte vara ont på något sett om någon kom upp med en konjak hit, skulle bli stora famnen då! :rotf :old
14:23-- idefix: :hej
11:40-- Nissegossen: Fint Fantasio, bra fångat, jag lägger gärna en utav dina laxskivor på en smörgås
8:28-- Fantasio: God morgon alla glada laxar!
7:53-- Nissegossen: Morrn da Admin!
5:45-- Admin1: Morrn!
5:39-- Nissegossen: Ja, här har varit samma frukost som han i sången «länk» O.O
5:37-- Nissegossen: Nu ramlar alla sömndruckna in, får säga ett kollektivt god Morgon här. Så, gnugga gruset ur ögonen och ät frukost!
5:25-- Geta: God morgon wasp!
5:24-- Geta: God morgon Nissegossen!
5:16-- wasp: Godmorgon!!
5:14-- Nissegossen: God morgon Geta(Heta är vanligt förekommande) och hkboj
4:44-- Nissegossen: Som sagt förbanna inte mörkret, tänd ett ljus...
4:42-- Nissegossen: Denna också, jag kommer nu att göra det här, bara för att känna någon julstämning «länk»
4:41-- Nissegossen: Ja, den här stämmer ju idag. «länk»
3:05-- Nissegossen: Givna vattenhål i London om man nu åkte dit «länk»
2:38-- Nissegossen: Samt ja, har hittat ut från viska, behöver inte irra runt skräckslagen inne i det övergivna viska slottet under naturens vrede med åska och allt med bara spöken som sällskap. Alltså ingen gast som slår i glaset. O.O
2:29-- Nissegossen: Jag kan inte besvara din fråga Admin, men har för mig att jag loggade in som vanligt på första sidan.
2:25-- Nissegossen: Du har lyckats Admin, jag behövde bara klicka en gång så var jag inne. Det är mycket lyckosamt.
2:23-- Nissegossen: Lika djävla tidigt, en kvart skiljer det åt, mot igår.
20:53-- Admin1: Lösenordet är krypterat mellan din dator och Viska, så att ingen kan läsa det.
20:52-- Admin1: Ändrat pga krypterad inloggning
20:52-- Admin1: Högst upp till vänster är det nu
20:51-- Admin1: Var har du loggat in?
20:47-- Nissegossen: Till min förvåning kan jag inte logga ut, det är förändrat där det brukar vara.
20:45-- Nissegossen: Degblandaren är i full gång i huvudet på mig. Somnar snart ;´:gnatt
20:23-- spasy: en öl till
19:22-- idefix: :hej
19:09-- Utomjordingen: Vann inte!
18:57-- Utomjordingen: Lotto verka nån minut försenad!
18:54-- Utomjordingen: Nu Lotto med Joker!
18:28-- Admin1: Känner på mig ett fiasko.
18:27-- Admin1: Har inte smakat ännu. Skall lagra det i ett par månader.
18:15-- Nissegossen: 16:08-- Drummer: Hur går det med ditt Nyponvin Admin? Du har missat denna fråga Admin! Jag är nyfiken jag också. O.O
18:11-- Admin1: Det verkar vara fel på slumpvald nyhet, som fastnat på en enda nyhet. Får fixa det imorgon för felet är okänt. Får kolla senare.

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Slumpvald nyhet

Dagbok över hur du mår

På sajten Seroquel.com finns en dagbok i form av ett blad, som man kan ladda ner gratis, som pdf-fil. Det är ett verktyg för att sätta egna mål och gradera dina schizofrenisymptom och läkemedelsbiverkningar. Genom att fylla i dagboken dagligen får du hjälp att följa din förbättring. Du kan ta med din dagbok till läkaren och visa. Läs mer om dagboken, som tyvärr enbart finns på engelska här.
0
0
0
s2smodern

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera