Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
20:31-- idefix: nu ska jag försöka sova. godnatt! :sova
20:28-- idefix: toppen
20:22-- mopa: Har bra dagar ibland, o idag är en sån dag.
20:21-- idefix: vad bra att du är glad, mopa!
20:20-- idefix: bra med mig. men jag är lite orolig för att jag inte ska kunna somna inatt. men vi får se.
20:20-- mopa: Mår bra är glad
20:18-- mopa: Hej idefix, hur är det
20:17-- idefix: hej mopa!
20:16-- mopa: :hurra
20:10-- idefix: borde sova, men är inte trött. O.O
20:05-- Geta: :hej
20:04-- idefix: och hej Geta!
20:04-- idefix: och hej lumpi!
20:03-- idefix: häj Bömb!
19:49-- lumpi: Hej på er :)
19:36-- Bomb: närvarande!
19:34-- Geta: idefix har dykt upp. Nu fattas bara Bomb.
18:48-- Nissegossen: Nu är alla åligganden gjorda, nu kan jag sova lugnt :sova
17:49-- Nissegossen: Skall nu hämta upp det sista på min tvätt, sedan är nog en misse som är hungrig
17:28-- idefix: :hej
17:15-- zoegas: Vann? Fick tillbaka på insatsen
17:02-- Utomjordingen: Ok - ser nu att jag vann 120 kronor på Keno! Alltid nåt!
17:00-- Utomjordingen: Vad fan - jag fick inte se Keno - Live! Dom fuskar säkert idag!
16:12-- Nissegossen: Roade mig med att väga min melon på hushålls vågen den elektroniska, den vägde mer en mig själv när jag föddes,men det är en jämn kamp
16:11-- Nissegossen: 18:06-- Geta: Det går väl på frikortet? Ja, absolut annars hade jag inte kunnat göra det
16:06-- Geta: Det går väl på frikortet?
15:50-- Nissegossen: Skynda långsamt Geta, trodde också det, men tydligen blir det nästa gång eller när nu det blir. Jag är helt inställd på det
15:48-- Geta: Du har alltså fått garnityret, Nissegossen?
15:48-- Nissegossen: Maten i dag var pasta bolognese den kan man äta även utan tänder så hon får som hon vill
15:47-- Nissegossen: För tandläkaren sade när jag skulle lämna, strax efter 13.15 kom ihåg att nu får du inte äta och dricka på 2 timmar, hon höll på att säga 3 timmar, jag varken åt eller drack tills kl var 15.50 och jag får inte tugga hårt för det passar i så fall bättre, jag tänkte bäst jag lyder för kanske jag får ha det här garnityret tills jag dör och då får det passa.
15:39-- Nissegossen: «länk»
15:38-- Nissegossen: Så i morgon visar siffrorna +20 grader varmt
15:36-- Nissegossen: Hade inte uppdaterat vädersidan,men gick automatiskt när jag klistrade in den. De skämdes troligen över siffrorna
15:34-- Nissegossen: De siffror ang vädret hos er, men även för mig, konstaterade jag att det visar inget samband med väderkartan OK! morgonen, men jag frapperas av skillnaden i verkligheten, bedöm själva «länk»
14:39-- Nissegossen: Jag har strö osten sedan tidigare.
14:39-- Nissegossen: Alldeles strax har jag tvättid sedan,har stressat i dag så jag inte fått äta speciellt mycket det var kyckling sallad rätt tidigt och nästa mål blir pasta bolognese köpte det fryst och kommer äta det sedan. Påsen var stor men lyckades få ned i frysen. Det är för mycket för en måltid. Jag tror den är färdig får titta närmre sedan

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Depåinjektioner minskar dödligheten med 30 %

Skapad: 18 januari 2018

injektion

En svensk studie visar att med depåinjektioner med antipsykotika minskar dödligheten med 30 % jämfört med tablett behandling.

Tidigare har visats att inläggningar på sjukhus minskar med 20 - 30 % med depåinjektioner jämfört med tabletter.

Dödligheten var 50 % lägre under perioder med antipsykotika än utan antipsykotika.

Läs mer hos myNEWSdesk.

1 kommentar

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern