Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
3:09-- Jocke: Japp här är jag! Ska shoppa lite idag, blir kanske en kökskniv?
2:53-- Nissegossen: Var har vi Jocke då? «länk» Förskärar Jocke
2:49-- Nissegossen: 22:27-- Jesus/Magnus: Ok. till Nästa hållplats är stollhagen..
2:37-- Nissegossen: «länk»
2:37-- Nissegossen: Är du naken Lars?
2:32-- Nissegossen: :hej
20:38-- Admin1: Var har du lärjungarna, Issa?
20:30-- Jesus/Magnus: Alla som behöver förbön. Gud ske din vilja. Amen.
20:28-- Jesus/Magnus: lycka till
20:27-- Jesus/Magnus: Ok. till
20:26-- Geta: :heart :hurra :heart
20:25-- Jesus/Magnus: :hurra :heart :hurra
20:25-- Geta: Ska på laserbehandling i morgon för ögonen. Måste upp tidigt och åka buss.
20:24-- Jesus/Magnus: Tråkigt här. Nu FB
J/m, heter ja där.
20:21-- Jesus/Magnus: Va säger Z då?
20:20-- Jesus/Magnus: Geta? Hur har du det?
20:19-- Jesus/Magnus: Fuck. Svårt på mobilen...
20:18-- Jesus/Magnus: Kom till mitt chatt rum. Det heter " J/m '
20:16-- Jesus/Magnus: Life is but a dream ...
20:15-- Jesus/Magnus: För hon ska suga märg
20:14-- Jesus/Magnus: Ready säger då... Nå varför inte det då?
20:13-- Jesus/Magnus: :hurra
20:13-- Jesus/Magnus: HM. Kan ej denna telefju
20:11-- Jesus/Magnus: Lite is bit å dream
20:10-- Jesus/Magnus: Tommy, jag kommer inte fly från Beata.
20:10-- Geta: :hej
20:09-- Geta: Han visar sig någon enstaka gång.
20:08-- Jesus/Magnus: Hej ready och geta^^
20:08-- Jesus/Magnus: Vart e zoegas?
20:08-- Jesus/Magnus: Senare krappar.
18:30-- Nissegossen: «länk»
18:02-- Nissegossen: ;´:gnatt
17:22-- Nissegossen: O.O Drummer Arkan sitter i fängelse.
16:54-- Utomjordingen: Fan!
16:54-- Utomjordingen: Och Kung Keno blir?
16:53-- Utomjordingen: 5 rätt!

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Slumpvald nyhet

Egenerfarna medarbetare har skapat trygghet och hopp

Nyligen avslutades PRIO-projektet Medarbetare med brukarerfarenhet på Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm.

De egenerfarnas insatser har uppskattats av såväl patienter som personal.

Läs mer hos Norra Stockholms Psykiatri. Tack tryskey för tipset!

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera