Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

 

Obs! Gäster (icke-medlemmar) kan posta i Allmän diskussion  och Gästforum.

 

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
16:57-- Issa_Jesus: ye
16:56-- Issa_Jesus: ursäkta, kommenterade musiken^^
16:56-- Issa_Jesus: destiny masterblasterThrull mode...
16:56-- Issa_Jesus: all
16:56-- Issa_Jesus: fuck'em
16:55-- Issa_Jesus: TROLLS in the mouth! blAAAAST'em all!!!! C H E W to the boneee
16:55-- Issa_Jesus: va e -30?
16:55-- Issa_Jesus: coolt ändå^^
16:54-- Issa_Jesus: AAAaAaa sayS the DDDDDentist.
16:54-- Utomjordingen: Kung Keno blir - 30, nä vann inte.
16:54-- Issa_Jesus: to fast for ignitiuoin
16:54-- Utomjordingen: 3 rätt!
16:54-- Issa_Jesus: to slow to die for^^
16:53-- Issa_Jesus: blast!
16:53-- Issa_Jesus: noW RAGADASH.. All thruster in space mode....
16:53-- Issa_Jesus: hardCore dubbesteeEp^
16:53-- Issa_Jesus: «länk»
16:52-- Utomjordingen: 2 rätt!
16:52-- Issa_Jesus: nice, keep et uP^^
16:52-- Utomjordingen: 1 rätt!
16:51-- Utomjordingen: Keno!
16:30-- Issa_Jesus: självkännedom.
16:08-- Jocke: Vem gillar vem i skriktråden?
15:33-- Issa_Jesus: var dig själv. [under lag och ordning^^]
15:33-- Issa_Jesus: minä rakasta sinoa [sinua?]
jag älskar dig, åsså
mitä är, va? kello är klocka,
mitä se kello? vad är klockan`?
___
rådet för dagen?
15:24-- Issa_Jesus: kyllä, är ja. ei, är nej.
voima är styrka
ranskalaiset ja makkara, är strips med korv.
15:21-- Issa_Jesus: rätt nisse!
poikaa ja tyttöä, e pojke och flicka.

hur ja fått veta det e genom en kurs ja studerat på nätet.
minns int riktigt, men raha är pengar, pieni är liten, stor minns ja int.
men ja skulle vilja kunna vardagsfinska?
15:17-- Issa_Jesus: yabba dabba^^
15:03-- Jocke: Vad händer i hela vida världen? Kan ju inte bara skicka in bilder hela tiden, man kan ju inte besvara sina bilder gång på gång. Men det är nästan bara mitt enda intresse, förutom etiskt filosofi!
13:41-- Jocke: spelar det ngn roll vilken kön man tillhör för att få vara medlem av viska?
13:40-- Nissegossen: Tyvärr var jag knall psykotisk bägge åren annars hade jag varit ihop med henne fortfarande. Hon rev sönder mina byxor för att jag var på väg ut för att ta livet av mig.
13:37-- Nissegossen: wasp, det Magnus sade på finska var pojke-flicka
13:34-- Nissegossen: Kan bara säga Kylää
13:32-- Nissegossen: suomen tanssit, dit gick jag med den finska tjej som bodde hos mig på sommaren åren 1975-1976 då hon sommarjobbade i Sverige medan hon gick på linjen Svenska, Engelska och nordiska Språk på lärarhögskolan i Jyväskylä Hennes lärare i svenska sade att hon bröt på Göteborgska efter första året här i Sverige :blush
13:24-- Nissegossen: Magnus här är det original som spelades nonstop på radion i Finland på den frekvens som ryssarna utvalt för sina radiostyrda bomber. «länk»
12:01-- wasp: Åskan har börjat mullra. Loggar ut nu! PS Geta: Kent Elviz är nog bra.................

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Det nya antipsykotikat Latuda till apoteken före hösten

Latuda

Latuda innehåller lurasidon och har funnits i USA sedan 2010

Lanseringen av det nya antipsykotikat Latuda har dragit ut på tiden i Sverige.

Orsaken var att marknadsföringen bytte huvudman från Takeda till Synovium.

Nu har tillförlitlig information kommit att Latuda kommer att finnas på svenska apotek före hösten.

Latuda har ingen viktökning och har dessutom antidepressiv effekt.

Kan bli ett intressant alternativ till Abilify, Zeldox/Ziprasidon och Seroquel.

Ganska många här väntar på Latuda. Preparatet godkändes i EU 21 mars 2014.


9 kommentarer

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern