Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

 

 

Senaste forumpostningar

 

Obs! Gäster (icke-medlemmar) kan posta i Allmän diskussion  och Gästforum.

 

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
23:18-- Utomjordingen: ;´:gnatt
23:17-- Utomjordingen: Boe!
23:17-- Utomjordingen: Boet!
23:17-- Utomjordingen: Boet smygläser om nätterna! :rotf
23:04-- Utomjordingen: Klockan är väl mycket - ja! Jag förstått!
23:02-- Utomjordingen: Vart tog alla vägen? Vi har 171 gäster and 1 medlemmar online
Utomjordingen
22:38-- Utomjordingen: Ingen vill veta sanningen. För tungt att bära för dom flesta.
21:49-- Utomjordingen: Eller Alexs käpp?
21:49-- Utomjordingen: Eller Alex käpp?!
21:34-- Utomjordingen: Min kvinna tycker att käppen ska heta Alex:s käpp!
21:31-- Geta: «länk»
21:28-- Utomjordingen: Alltså jag svamlar om 2 käppar! Mosse käpp och Mose käpp!
21:26-- Utomjordingen: Alltså Mose käpp!
21:25-- Utomjordingen: Jag har inga direkta resurser idag för att skapa Mosse käpp men jag vet i princip hur man skapar en sådan Mose käpp. I framtiden kanske har jag resurser att skapa Mosse käpp.
21:22-- Utomjordingen: Moses käpp!
21:22-- Utomjordingen: Ja, har tänkt att jag ska skapa Mose käpp!
21:20-- Geta: Gissade att du menade Mose stav......
21:17-- Utomjordingen: Precis - det ska vara Mose med ett s!
21:15-- Utomjordingen: Det kan jag!
21:15-- Utomjordingen: Kan Ni skilja på Mosse och Mosse?
21:10-- Issa_Jesus: inhibinon, nu ska vi dansa! :old
21:10-- Issa_Jesus: :sova
21:10-- Issa_Jesus: kram älskade mor. jag skall göra dig nöjd, när du ser mina framsteg.
20:57-- Utomjordingen: :old Kom ihåg Mosses vandringskäpp!
20:56-- Utomjordingen: :hej
20:53-- zoegas: :hej
19:08-- zoegas: kallar inte jag för maträtt
19:08-- zoegas: det var typ bara stekt kryddad färs. ingen sås ingenting
18:56-- zoegas: papperskorgen direkt
18:56-- zoegas: fan va besviken jag blev på maten
18:52-- Geta: Därför köps den mesta maten från utlandet, där det inte är så strängt.
18:52-- Geta: Det är lag på sträng djurhållning i Sverige, men de flesta vill ha billig mat.
18:41-- Issa_Jesus: jo, möjligen i sverige. men det är int lag på det, tror ja. det behövs maximalt skydd för våra meddjur.
18:39-- zoegas: finns väll mjölkkor som har det bra får man väll hoppas
18:35-- Issa_Jesus: asså, det finns sånna skräckhistorier om hur kossorna idag har det, jag funderar på att sluta med kossamejerier. då blir det mindre lidande, kanske.
18:33-- Issa_Jesus: hum, va betyder det?

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Viktig nyhet 2015

Är oro huvudorsaken till paranoia?

Skapad:06 mars 2015

paranoia

En av fyra har regelbundet misstänksamhet och nästan alla har haft paranoia någon gång i livet.

I psykiatrin ses vanföreställningar med förföljelseidéer och allvarlig paranoia ofta med ångest, depression och självmordstankar.

Orsaken till detta är genetiska faktorer samt livshändelser, som mobbing, trauma eller storstadsstress.

Andra faktorer kan göra att paranoian fortsätter som sömnlöshet, negativa tankar om sig själv och förhastade slutsatser.

En strategi på senare år har varit att genom att försöka minska dessa faktorer kan paranoian minska. Genom att ge KBT mot oro i 8 veckor, vilket gav moderat effekt både mot oro och paranoia.

Effekten var ungefär lika stark som antipsykotika. Två tredjedelarna av effekten mot paranoia orsakades av minskad oro, så oro kan vara orsaken till paranoia.

Genom att försöka behandla sömnproblem och felaktiga slutsatser så hoppas man på starkare effekt.

Läs mer hos The Guardian.

Läs i Läkartidningen.

9 kommentarer

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2sdefault