Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
21:24-- Geta: ;´:gnatt
20:44-- Erasee: No way jag är groggy...
20:28-- Geta: Tar du nattskiftet?
20:19-- Erasee: Hallo night people!
19:52-- mopa: Vann 19 kr på lotto:hurra
18:51-- Admin1: En mobil fungerar om du ansluter laddaren för då får mobilen el även om batteriet är slut. Jag använder det som funktionstest på att mobilen är OK, men ej batteriet.
18:43-- Erasee: NG ska du inte skaffa en smarphone?
18:42-- Admin1: Telefonen fungerar om du sätter i laddaren för då fungerar telefonen även om batteriet är urladdat. Du behöver inte ett fulladdat batteri alls. Vid fuktskada kan mobilen sättas i en plastlåda med ris som suger upp fukt.
18:42-- Nissegossen: Så, en likadan telefon till?
18:40-- Nissegossen: Går nu och tar mina piller, tvätten är uppe och dags att säga natti på er
18:36-- Nissegossen: Har frågat på Samsung i Göteborg, för jag hade frågan, är det telefonen eller batteriet, hon kom tillbaka och sade, telefonen är fuktskadad och den går inte att reparera, men jag tror den fungerar om jag laddar batteriet externt. Så, om jag kunde ladda batteriet på annat sätt gissar jag att telefonen fungerar att använda. Skulle i alla fall vilja pröva med ett fulladdat batteri.
18:12-- Erasee: If you use it you loose it...
17:30-- björk: jag känner mej som äkta kaffe junkie :|
16:53-- Utomjordingen: O.O
16:53-- Utomjordingen: Och Kung Keno blir?
16:51-- Utomjordingen: 1 rätt!
16:35-- Utomjordingen: Snart Keno!
16:13-- Recard2016: vi gick ut o käkade på festivalen Jocke
14:59-- Admin1: När batteriet måste bytas fungerar inte omladdning.
14:59-- Admin1: På min gamla mobil måste jag byta till nytt batteri var 2-3:e år. Om du har laddaren på fungerar mobilen om batteriet måste bytas.
14:19-- Jocke: Recard, vad hade du tänkt göra med din kusin?
13:57-- Nissegossen: Batteriet fungerar, det är själva telefonen, men jag tror det är enbart laddningsfunktionen som är skadad, kunde jag ladda batteriet på annat sätt, tror jag faktiskt att det går att använda den. Har dock inget laddat batteri att jämföra med
13:54-- Nissegossen: Min gamla telefon är vattenskadad och går inte att laga. Har redan ny telefon, samt en billig reserv.
13:53-- Nissegossen: Har strax min tvätt att ta hand om.
13:53-- Nissegossen: :old
11:10-- Recard2016: Ja o min kusin gjorde stan igår
11:00-- Recard2016: ja hoppas de brinner i helvetet
10:58-- Recard2016: Min kusin skulle kommit för en timme sen, sov hos mina föräldrar, men nu har morsan satt han i arbete med sitt jävla skitföretag
10:17-- Recard2016: :hej
3:19-- wasp: :D
3:13-- Geta: O.O
3:03-- Nissegossen: :blush
18:56-- Geta: Borde det inte finnas en skylt för god morgon också?
18:45-- Nissegossen: ;´:gnatt
18:38-- Jocke: Synchronicity med the Police tror jag var rätt bra?
18:31-- Geta: Nu är vi synkronicerade.

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Enkät för närstående till psykossjukdom

Skapad: 20 april 2017

Psykosregistret har en enkät för närstående till psykossjukdom hur de upplever vården.

Viktigt att svara på enkäten, så psykiatrin får veta vad som kan behöva förändras eller tillföras.

Som anhörig kan du svara på webbenkäten här.

En banner till enkäten finns också på första sidan och syns ovan. 

Du som har psykossjukdom kan be dina närstående att svara på enkäten. Det är bara att kryssa för 13 frågor och sedan kanske skriva något i en ruta.


Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera