Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
19:35-- Nissegossen: :sova
19:09-- Recard2016: ;´:gnatt
18:57-- Recard2016: labrador o kvarts golden retriever
18:49-- Vilja: Vad har du för hund?
18:48-- Recard2016: nu när dagen e slut har de slutat regna
18:46-- ispegelland: Hihi. Ja men allt som funkar är ju bra ide.
18:46-- Recard2016: nej dags o göra sig redo för sängdags, för oavsett när ja går o lägger mig så väcker han mig vid 7
18:45-- Recard2016: ja köpte en tub me kräm i som han älskar som funkar rätt bra, bara jobbigt o få loss korken när de kommer en hund o han drar
18:44-- Recard2016: haha ok
18:44-- ispegelland: när min hund var yngre o bångstyrigare brukade jag ha ner paraplyet framför hennes ansikte om vi mötte hund. Så hon inte såg hunden så mycket haha det funkade ibland.
18:38-- Recard2016: jo farsan sa ja skulle ha nån filt iallafall över sängen, blir bara så jävla svårt o hålla i ett paraply o manövrera han samtididgt
18:37-- Vilja: Bara jag som älskar regn? :|
18:29-- ispegelland: Recard, du kan ha en presenning som överkast :) o skaffa ett paraply också
18:28-- Vilja: Det snöade här lite idag.
17:21-- Recard2016: hatar regn
17:13-- Melun: jomenvisstärdetkvällernu
17:06-- Recard2016: här har det småregnat hela dan, men nu när ja va ute me hunden vid 18:00 började de ösregna, har inga regnkläder heller, dessutom blir hunden blöt o sen lägger han sig i min säng o blöter ner den, vet inte vad ja ska göra
17:03-- Nissegossen: Kompisen ringde nyss och ville tjata, jag var dock tvungen att säga åt honom att jag behövde kissa. Språket är redigerat för det är vad tjejer accepterar.
17:01-- Utomjordingen: Nä!
17:01-- Utomjordingen: Och Kung Keno blir?
17:00-- Nissegossen: Vädret här har tidigare idag varit ett lågintensivt regn, men framöver i morgon är det torrt «länk»
17:00-- Utomjordingen: 2 rätt!
16:59-- Utomjordingen: 1 rätt!
16:56-- Utomjordingen: Nu Keno!
16:52-- Recard2016: nej jävla skit ska regna hela dan imorgon me
16:51-- Recard2016: ända gången ja e religiös e när det e dåligt väder, för då vill ja ha nån o skjuta
16:51-- Recard2016: jävla skitväder!
15:42-- Jocke: Melun siten är avstämd med webhotellets ur. Dem kanske håller på och uppdaterar?
15:39-- Melun: Det är underligt att minuterna är fel eftersom dagens datorer rättar till sina klockor mot atomur automatiskt
15:38-- Nissegossen: Somnade här där jag sitter och när jag vaknade var jag helt övertygad om att det var fredag. Ur led är tiden!
15:35-- Jocke: Jag kan inte beräkna när på ett ungefär du skickade in din text? Visserligen är det ca sju min. framåt?
15:34-- Nissegossen: :hej
15:34-- Nissegossen: :heart
15:33-- Melun: Minuterna stämmer ännu inte
15:31-- ispegelland: nu är jag hemma igen :) phu.
15:20-- Melun: klockan i skriklådan är helt upfuckad

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Återkommande stressande skräck (PTSD)

 

Uppdaterad: 10 oktober 2016

PTSD 

 

PTSD är en ångestsjukdom, som kan uppstå efter skräckfyllda händelser, där ens eget eller närståendes liv varit hotat. Psykoser (särskilt första psykosen), tvångsvård, bältning och tvångsmedicinering kan vara skräckfyllda upplevelser och ge PTSD. Vid första psykosen är 66 % av PTSD:n orsakad av psykosen. 70-98 % av de med schizofreni har upplevt minst ett trauma i sitt liv, vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Sjukdomen ökar risken för att drabbas av trauman liksom sämre socialmiljö och missbruk. Fem år efter traumat ökar risken att få schizofreni 8 gånger.

 

Symptomen är att den skräckfyllda händelsen ständigt återupplevs, vilket gör det svårt att slappna av, koncentrera sig och plötsliga ljud kan göra att man hoppar till. Om personen vid traumat upplevde sig kunna dö, så finns samma känsla av att dö vid återupplevandet. De kan känna sig konstant hotade och skadade. De kan också klandra sig själv för vad som hände. Personer eller saker, som påminner om skräcken undviks. Mardrömmar, där traumat återupplevs är vanliga, liksom störd sömn. Symptomen för PTSD kan överlappa med psykos, depression och bipolär, speciellt direkt efter traumat.

 

En undergrupp av PTSD finns med dissociativa symptom, som depersonalisation och derealisation.

 

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt. PTSD ger bl.a mer symptom, inläggningar, missbruk och självmordsförsök. Symptomen förvärras genom ökad isolering, stress och överdriven vaksamhet. PTSD symptom kan förväxlas med hallucinationer och negativa symptom. Vid PTSD utan psykossjukdom kan också psykossymptom förekomma, vilket kan förväxlas med schizofreni.

 

 

 

Tvångstankar och tvångshandlingar

 

Uppdaterad: 9 oktober 2016

OCD vid schizofreni

Tvångssyndrom (OCD) och tvångssymptom är vanligare vid schizofreni än normalt och räknades förr som en ångestsjukdom, men inte enligt nya DSM 5, där det är en separat grupp. Mellan 8 - 26 % av de med schizofreni har tvångssyndrom och ännu fler har symptom. Symptomen kan hos c:a 50 % även finnas före den första psykosen.

 

De med tvångssyndrom tillhör en särskild typ av schizofreni (schizoobsessiv) med större problem och större nedsättning av funktionsförmågan. För dem startar schizofrenin tidigare och förutom OCD kan finnas tics och inbillade fel i utseendet. Den skiljer sig från vanlig OCD, som är fast i en tanke, medan vid schizofreni skiftar tankar och uppmärksamhet ständigt. Det kan vara svårt att skilja ett tvång från en vanföreställning, vilket kan göra diagnostiken av OCD vid schizofreni svår.

 

De med OCD har 7 gånger förhöjd risk att få schizofreni och det kan vara en undergrupp med OCD, som får schizofreni. Både schizofreni och OCD anses orsakas av rubbningar i dopamin och serotonin.

 

Symptomen kan vara påträngande återkommande tankar och känslor, som är svåra att få bort. För att minska dessa kan tvångshandlingar utföras. Det kan vara att tvätta sig ofta, att ordna och samla eller kontrollera. Upprepade rörelser, som gungande rörelser, gnugga händerna och sätta sig och sedan stiga upp kan förekomma. Men upprepade rörelser kan finnas vid schizofreni även utan OCD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern