Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

 

Obs! Gäster (icke-medlemmar) kan posta i Allmän diskussion  och Gästforum.

 

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
12:38-- Geta: Jag ska lyssna på flickkör på torget och cykla till sommarcafé och dricka kaffe.
12:20-- wasp: Fira Valborg nykter o ensam, men det går an. TV:n o datorn+korsord är några bra substitut!
11:57-- idefix: då delade hon födelsedag med knugen då?
11:55-- Geta: Idag skulle min mormor fyllt 125 år.
11:52-- idefix: idag är det Walpurgis, eller som vi säger i gamla Svedala, Valborg!
11:50-- idefix: hej Geta!
11:45-- Geta: Hej idefix! :hej
11:44-- idefix: hej viskaiter! :hej
11:01-- Issa_Jesus: brb^^
10:43-- Issa_Jesus: ¨^^
10:43-- Issa_Jesus: tack geta
10:43-- Issa_Jesus: hade jag access till de pengar som är mina, de stora pengarna, så skulle jag bygga greenecological apartments 1:or och 2:or, samt ha lägsta hyrorna i landet.^^
eventuellt 3:or och några 4:or.
10:42-- Geta: Du får ha en fin Valborg själv, Issa_Jesus!
10:40-- Geta: Utomjordingen, du behöver inte vara så orolig att du ska ställas på bar backe.
10:39-- Issa_Jesus: ha en fin valborg^^!
10:38-- Utomjordingen: "Fördubblats på 3 år!"
10:37-- Utomjordingen: "Man behöver inte ens vara missbrukare för att bli hemlös utan det kan räcka med att man är långtidssjukskriven." "Fattigdom bakom ökande hemlöshet!"
10:33-- Geta: Konstigt att Sverige kan hålla uppe välfärden som den gör. Idag talar in Magdalena Andersson om några tomma lador längre.
10:29-- Utomjordingen: en framtida kris riskerar att bli än värre än krisen under 1990-talet, enligt en rapport från tankesmedjan Intelligence Watch som bedriver analys och opinionsbildning inom hållbar utveckling.
10:27-- Utomjordingen: "En ekonomisk krasch kommer att slå hårt mot hela den svenska ekonomin och den svenska modellen...."
10:25-- Utomjordingen: "Sverige in i dimman - ett obehagligt sannolikt krisscenario".
10:14-- Nissegossen: Stänger ned för jag har inget mer att tillägga än att jag är full och det blir du också här
10:11-- Nissegossen: Allt hemma hos mig sker på mina premisser och det är kom hit och drick! Jag är redan full.
10:10-- Geta: «länk»
10:09-- Nissegossen: Bryr mig inte om Kungen, här är jag min egen kung, håll tillgodo.
10:07-- Issa_Jesus: hey nisse!
10:07-- Nissegossen: :heart
10:07-- Issa_Jesus: :hurra
10:03-- Issa_Jesus: #kungen70
9:39-- Issa_Jesus: e ni online?
9:38-- Issa_Jesus: Hurraaa!
7:26-- Issa_Jesus: nu facebook^^
7:20-- Issa_Jesus: okay! idag är det konungens dag! 70 år!!! Han leve, hurra! hurra! hurra! hurra!
5:44-- zoegas: Morrn!
5:00-- Nissegossen: Ensam på viska.se
4:59-- Nissegossen: Är inte på bästa morgonhumöret

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Slumpvald nyhet

Nytt preparat mot negativa symptom

0
0
0
s2smodern

schizofreni

Schweiziska läkemedelsföretaget Roche har fått positiva resultat från en fas II prövning av glycin transport-1 hämmare RG1678.

Studien visade att läkemedlet förbättrade både negativa symptom och den personliga och sociala funktionsförmågan. Preparatet kan finnas på apoteken 2016.

Läs mer på Forbes.

Viska - om schizofreni

Akatisi, tardiv dyskinesi, överdrivet drickande

Antikolinergika vid akatisi, kolinergika vid tardiv dyskinesi, polydipsi (överdrivet drickande) har utvärderats av Cochrane Institutet.

Inga bevis från studier på effekten av läkemedel för att lindra akatisi (intensiv rastlöshet och obehag, som är en vanlig effekt av många antipsykotiska läkemedel).

Bakgrund:

Neuroleptikainducerad akatisi är en av de mest vanliga och störande tidigt uppträdande biverkningarna av konventionella antipsykotika och som förknippas med låg följsamhet mot behandlingen och därför slutligen ökad risk för återfall. Denna rapport mäter antikolinergikas roll som tillägg till standard antipsykotisk medicinering som farmakologisk behandling av detta problem.

Undersökarnas slutsatser:

Förnärvarande, finns det inga tillförlitliga bevis för att stödja eller motbevisa användningen av antikolinergika för personer, som lider av neuroleptika-inducerad akut akatisi. Akatisi är ett mycket störande rörelsetillstånd, som fortfarande är mycket vanligt både i iländer och uländer. Denna översikt belyser behovet av väldesignade, genomförda och rapporterade kliniska studier för att kunna bemöta påståendena från öppna studier vad beträffar effekterna av antikolinergika vid akatisi.

Kommentar:

I öppna studier vet behandlande läkaren vilken behandling patienten får. Sådana kliniska studier är vetenskapligt sett inte acceptabla.

Källa:

Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia
av Lima AR, Weiser KVS, Bacaltchuk J, Barnes TRE
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Kolinerg läkemedelsbehandling för neuroleptikainducerad tardiv dyskinesi. Uppdaterad.

Bakgrund:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara en besvärlig biverkan av konventionella antipsykotika (neuroleptika). Det har föreslagits att tardiv dyskinesi kunde ha en komponent av central kolinergtbristtillstånd. Kolinerga läkemedel har använts för att behandla tardiv dyskinesi.

Undersökarnas slutsatser:

Tardiv dyskinesi fortsätter vara ett stort allmänt hälsoproblem. De kliniska effekterna av äldre kolinergaläkemedel är oklara, eftersom för små studier har lämnat många frågor obesvarade. Kolinerga läkemedel skall fortsätta vara av intresse för forskare och har förnärvarande liten plats i kliniskt rutinarbete. Emellertid, med den väntade ankomsten nya kolinerga läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom finns utrymme för mer informativa studier. Om dessa nya kolinerga medel skall undersökas för att behandla personer med tardiv dyskinesi, skall effekterna visas i väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier.

Källa:

Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

av Tammenmaa IA, McGrath JJ, Sailas E, Soares-Weiser K
Hela sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane

Mer forskning krävs för att visa, vilka behandlingar som kan lindra polydipsi (drickande av enorma mängder vätska), som är en ovanlig, men sällsynt komplikation till psykotisk sjukdom.

Bakgrund:

Polydipsi är intag av mer än 3 liter vätska per dag. Primär polydipsi uppträder när överdrivet drickande inte kan förklaras med ett medicinskt tillstånd eller inte är sekundärt till polyuri (ökad urinbildning). Vanligheten av detta problem hos psykiatriska patienter på sjukhus har uppskattats till 6 och 17 %. Det kan förhindra standardbehandling och vara högst handikappande samt även ett livshotande tillstånd.

Undersökarnas slutsatser:

Studierna erbjuder lite för klinikern, som hoppas kunna behandla psykosrelaterad polydipsi med läkemedel, utom att ytterligare värderande studier behöver utföras inom detta område. Någon sorts behandling av psykosrelaterad polydipsi kan endast vara informativ inom väldesignade, genomförda och rapporterade randomiserade studier. De två pionjärstudierna (naloxon, demeclocyclin), antyder att större studier, fastän svåra, skulle inte vara omöjliga med tillräckligt stöd och koordination.

Källa:

Pharmacological treatments for psychosis-related polydipsia

av Brookes G, Ahmed AG
Sammanfattningen finns på: Schizophrenia.com eller Cochrane
0
0
0
s2smodern