Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

:natti

björk Profilbild björk - 5 timmar sedan

:natti :natti :natti

björk Profilbild björk - 5 timmar sedan

Min Mamma och jag brände en dag exakt 1000 spänn för de minns jag kläder minigolf & dylikt

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Har bränt 2200 på två dagar

zoegas Profilbild zoegas - 7 timmar sedan

Gonatt nisse

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 7 timmar sedan

:natti

zoegas Profilbild zoegas - 7 timmar sedan

Nu börjar det!!

Vittrad Profilbild Vittrad - 8 timmar sedan

Tjo!

zoegas Profilbild zoegas - 8 timmar sedan

Var i ett stort shoppingcenter. Många som var där var uppklädda som till fest. Högklackat och sånt?

Skriklådan är bara för medlemmar

Många återfall i psykos kan göra antipsykotikan verkningslös 

Skapad: 27 december 2018 

Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt.

Det finns studier som något överraskande visar att positiva, negativa och disorganiserade symptom vid schizofreni inte påverkar livskvalitén negativt på det sätt som tidigare trotts. En studie på 64 stabila patienter i öppenvård med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom visade att svårare depression gav lägre livstillfredställelse och lägre tillfredställelse med dagligt liv, ekonomi, hälsa och socialt liv. Dessutom de med uppmätt högre ångest var mindre nöjda med totala livskvalitén, dagliga aktiviteter, familj, hälsa och sociala kontakter.

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt. Det föreslås att ytterligare livskvalitéstudier görs på schizofreni och att alla psykiska symptom och särskilt ångest studeras därvid.

Kommentar:

Den här underökningen bekräftar vad jag haft på känn. Att behandlingen av schizofreni varit för inriktad på behandling av främst positiva symptom och att kanske mer besvärande symptom som ångest och depression blivit bortglömda och därmed underbehandlade. Både depression och ångest kan förmodligen behandlas med SSRI-antidepressiva t.ex. Cipramil och Zoloft. För enbart ångest rekommenderas i Läkemedelsboken bensodiazepiner. Sömnsvårigheter tas inte upp, vilket är konstigt eftersom många patienter påpekar hur viktigt god och tillräckligt lång sömn är för deras välbefinnande.

Det förefaller, som en mer aktiv behandling av främst ångest, men även depression skulle vara det bästa sättet att höja livskvalitén för närvarande.

Källa:
Huppert JD, Weiss KA, Lim R, Pratt S, Smith TE.
Schizophr Res 2001 Sep 1;51(2-3):171-80

Lägg till kommentar