Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

wasp, utveckla!

Recard2016 Profilbild Recard2016 - 2 timmar sedan

Björk

björk Profilbild björk - 2 timmar sedan

Det ante mig är hen homosexuell..

björk Profilbild björk - 2 timmar sedan

Recard är allas vår autofagget

wasp Profilbild wasp - 3 timmar sedan

Är så fly förbannad över helgen att snart exploderar jag!!!!!!!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 8 timmar sedan

Sömn, nä inget att tänka sig

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 8 timmar sedan

God morgon zoegas

zoegas Profilbild zoegas - 9 timmar sedan

Morrn!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 11 timmar sedan

Nä, det här går inte måste sova

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 11 timmar sedan

Hänger med

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Arbetshäfte för rösthörare
29.12.2014

Uppdaterad: 25 augusti 2017

Ett gratis arbetshäfte "Lär känna dina röster" för personer, som hör röster är baserat på Marius Romme och Sandra Eschers kliniska erfarenhet och forskning på röster. 

Bra är bl.a röstdagboken och undersökningen av hur personen förklarar orsaken till rösterna. Den psykiatriska sjukdomsmodellen är beskriven.

Manualen ger sedan sin version av fokuserad intervju om rösternas innehåll.  

När det gäller direkta åtgärder mot rösterna är manualen kortfattad och kräver troligen mycket initiativ och kunskap från behandlarens sida.

Tarriers coping-modell och distraktion finns som behandling, men ej KBT.   

Möjligen kan hjälp av psykolog behövas för att kunna använda det. 

Översatt och redigerat till svenska av Nisse Berglund, Varberg. 

Ladda ner arbetshäftet som doc-fil:

http://eslmedmera.se/wwv.doc 

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt.

Det finns studier som något överraskande visar att positiva, negativa och disorganiserade symptom vid schizofreni inte påverkar livskvalitén negativt på det sätt som tidigare trotts. En studie på 64 stabila patienter i öppenvård med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom visade att svårare depression gav lägre livstillfredställelse och lägre tillfredställelse med dagligt liv, ekonomi, hälsa och socialt liv. Dessutom de med uppmätt högre ångest var mindre nöjda med totala livskvalitén, dagliga aktiviteter, familj, hälsa och sociala kontakter.

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt. Det föreslås att ytterligare livskvalitéstudier görs på schizofreni och att alla psykiska symptom och särskilt ångest studeras därvid.

Kommentar:

Den här underökningen bekräftar vad jag haft på känn. Att behandlingen av schizofreni varit för inriktad på behandling av främst positiva symptom och att kanske mer besvärande symptom som ångest och depression blivit bortglömda och därmed underbehandlade. Både depression och ångest kan förmodligen behandlas med SSRI-antidepressiva t.ex. Cipramil och Zoloft. För enbart ångest rekommenderas i Läkemedelsboken bensodiazepiner. Sömnsvårigheter tas inte upp, vilket är konstigt eftersom många patienter påpekar hur viktigt god och tillräckligt lång sömn är för deras välbefinnande.

Det förefaller, som en mer aktiv behandling av främst ångest, men även depression skulle vara det bästa sättet att höja livskvalitén för närvarande.

Källa:
Huppert JD, Weiss KA, Lim R, Pratt S, Smith TE.
Schizophr Res 2001 Sep 1;51(2-3):171-80

Lägg till kommentar