Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 9 minuter sedan

Tror att expressen är under attack trögt som sjutton

zoegas Profilbild zoegas - 46 minuter sedan

Äta pasta, se på fotboll och hälsa på Jesus

zoegas Profilbild zoegas - 46 minuter sedan

Nästa år ska jag ta flyget till Italien

zoegas Profilbild zoegas - 53 minuter sedan

Interrail är dyrt sin fan

zoegas Profilbild zoegas - 1 timme sedan

Morrn!

vnv Profilbild vnv - 1 timme sedan

Sköna söndag...

vnv Profilbild vnv - 1 timme sedan

Halloj Viska! :)

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 4 timmar sedan

Vakna!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 5 timmar sedan

zoegas bombmannen

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Nyare antipsykotika kan verka på ett nytt sätt
26.11.2011

antipsykotika  

En ny studie antyder att den antipsykotiska effekten ges inte alltid av dopamin2-receptorblockering utan att effekten kan orsakas av en helt annan mekanism.

Effekten av både atypiska antipsykotika och nyare antipsykotika, som verkar via glutamat, beror på aktivering av hybrid receptorer som består av serotonin 5-HT2A receptorer och mGluR2 metabotropa glutamatreceptorer.

Gamla typen av antipsykotika, som Haldol skulle alltså fortfarande verka via dopamin.

Det kan också gå att utveckla dopaminblockerande antipsykotika, som inte ger extrapyramidala biverkningar. 

Läs mer på Schizophreniaforum.org.

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt.

Det finns studier som något överraskande visar att positiva, negativa och disorganiserade symptom vid schizofreni inte påverkar livskvalitén negativt på det sätt som tidigare trotts. En studie på 64 stabila patienter i öppenvård med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom visade att svårare depression gav lägre livstillfredställelse och lägre tillfredställelse med dagligt liv, ekonomi, hälsa och socialt liv. Dessutom de med uppmätt högre ångest var mindre nöjda med totala livskvalitén, dagliga aktiviteter, familj, hälsa och sociala kontakter.

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt. Det föreslås att ytterligare livskvalitéstudier görs på schizofreni och att alla psykiska symptom och särskilt ångest studeras därvid.

Kommentar:

Den här underökningen bekräftar vad jag haft på känn. Att behandlingen av schizofreni varit för inriktad på behandling av främst positiva symptom och att kanske mer besvärande symptom som ångest och depression blivit bortglömda och därmed underbehandlade. Både depression och ångest kan förmodligen behandlas med SSRI-antidepressiva t.ex. Cipramil och Zoloft. För enbart ångest rekommenderas i Läkemedelsboken bensodiazepiner. Sömnsvårigheter tas inte upp, vilket är konstigt eftersom många patienter påpekar hur viktigt god och tillräckligt lång sömn är för deras välbefinnande.

Det förefaller, som en mer aktiv behandling av främst ångest, men även depression skulle vara det bästa sättet att höja livskvalitén för närvarande.

Källa:
Huppert JD, Weiss KA, Lim R, Pratt S, Smith TE.
Schizophr Res 2001 Sep 1;51(2-3):171-80

Lägg till kommentar