Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Geta Profilbild Geta - 39 minuter sedan

Urindrivande främst men ändra inte på medicineringen.

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

Tack idefix :tumme

idefix Profilbild idefix - 1 timme sedan

GN NG!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

sköldmön :tumme

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

:natti

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

:old Vittrad tror de finns något för dig på, vad lärde du idag typ longbow du har en frände i hjärtat

Tuttfixerad Profilbild Tuttfixerad - 1 timme sedan

ja det vill jag alltid ha

Geta Profilbild Geta - 1 timme sedan

Vill du ha en modersfigur?

Skriklådan är bara för medlemmar

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

I USA kostar Caplyta 13 200 kr per månad dvs endast de med sjukförsäkring får preparatet

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt.

Det finns studier som något överraskande visar att positiva, negativa och disorganiserade symptom vid schizofreni inte påverkar livskvalitén negativt på det sätt som tidigare trotts. En studie på 64 stabila patienter i öppenvård med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom visade att svårare depression gav lägre livstillfredställelse och lägre tillfredställelse med dagligt liv, ekonomi, hälsa och socialt liv. Dessutom de med uppmätt högre ångest var mindre nöjda med totala livskvalitén, dagliga aktiviteter, familj, hälsa och sociala kontakter.

Ångest var det symptom, som hade störst betydelse för livskvalitén enligt undersökningen. Samtidigt med ångest, så förekom ofta även andra positiva och negativa symptom, medan detta för depression var mindre vanligt. Det föreslås att ytterligare livskvalitéstudier görs på schizofreni och att alla psykiska symptom och särskilt ångest studeras därvid.

Kommentar:

Den här underökningen bekräftar vad jag haft på känn. Att behandlingen av schizofreni varit för inriktad på behandling av främst positiva symptom och att kanske mer besvärande symptom som ångest och depression blivit bortglömda och därmed underbehandlade. Både depression och ångest kan förmodligen behandlas med SSRI-antidepressiva t.ex. Cipramil och Zoloft. För enbart ångest rekommenderas i Läkemedelsboken bensodiazepiner. Sömnsvårigheter tas inte upp, vilket är konstigt eftersom många patienter påpekar hur viktigt god och tillräckligt lång sömn är för deras välbefinnande.

Det förefaller, som en mer aktiv behandling av främst ångest, men även depression skulle vara det bästa sättet att höja livskvalitén för närvarande.

Källa:
Huppert JD, Weiss KA, Lim R, Pratt S, Smith TE.
Schizophr Res 2001 Sep 1;51(2-3):171-80

Du har inte rätt att posta kommentarer