Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 15 minuter sedan

Tror att expressen är under attack trögt som sjutton

zoegas Profilbild zoegas - 52 minuter sedan

Äta pasta, se på fotboll och hälsa på Jesus

zoegas Profilbild zoegas - 53 minuter sedan

Nästa år ska jag ta flyget till Italien

zoegas Profilbild zoegas - 1 timme sedan

Interrail är dyrt sin fan

zoegas Profilbild zoegas - 1 timme sedan

Morrn!

vnv Profilbild vnv - 1 timme sedan

Sköna söndag...

vnv Profilbild vnv - 1 timme sedan

Halloj Viska! :)

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 4 timmar sedan

Vakna!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 6 timmar sedan

zoegas bombmannen

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Adasuve kommer snart till EU
04.01.2013

CHMP

 

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) möte i december 2012.

Nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning av ansökan om marknadsföringstillstånd för:

Adasuve (loxapin), avsett för snabb kontroll av symtomen hos lätt till måttligt agiterade vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom.

Kommittén har gett en positiv bedömning av utvidgad indikation för:

Abilify (aripiprazol), där befintlig indikation utökas till:

behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar från 15 år.

Behandling av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom och för profylaktisk behandling av återfall i nya maniska skov hos vuxna patienter som haft huvudsakligen maniska episoder och vars maniska episoder svarat på aripiprazolbehandling. Behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom hos ungdomar från 13 års ålder, upp till tolv veckors behandling.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Sent debuterande schizofreni kan vara en annan sjukdom - parafreni.

Schizofreni är inte en sjukdom utan en samlingsbeteckning för fem olika sjukdomar med likartade symptom, nämligen kataton-, disorganiserad-, paranoid-, residual- och odifferentierad schizofreni. En grupp, som får sjukdomen sent i livet - äldre än 40 år kallas för sendebuterande schizofreni eller late onset schizofreni, men utgör ingen separat sjukdom.

Nu anses sendebuterande schizofreni, som drabbar främst kvinnor över 40 år vara en annan sjukdom - kallad parafreni. Skillnaden kan ses i symptomen, där de med parafreni har inga tydliga hallucinationer, även om de kan ha vanföreställningar och bristande motivation.

Parafreni drabbar ett område i hjärnan som heter hippocampus och beror på ett protein tau, som fosforyleras för mycket och därmed blir olösligt, vilket gör att det blir brist på det. Nervtrafiken fungerar därför sämre där. Hippocampus är ett område i hjärnan, som ger socialt och emotionellt innehåll till informationen, som passerar hjärnan.

En tredjedel av de som undersöktes, som hade schizofreni hade också brist på tau proteinet

Kommentar:

Det intressanta här är att för första gången, så finns en specifik orsak att peka på - brist på proteinet tau. Jag är dock lite tveksam till distinktionen mellan parafreni och schizofreni, eftersom en tredjedel av de som hade schizofreni också hade brist på protein tau. Det stämmer inte heller som de påstår att schizofreni försämras ständigt utan snarare är det så att schizofrenin ofta förbättras i den ålder över 40 år, när parafrenin debuterar. Sannolikt så krävs nog ganska mycket diskussioner och ytterligare forskning innan parafrenin kan bli accepterad av alla. Nödvändigt är också vidare studier på de med schizofreni och också brist på protein tau.

Källa:

Eurekalert

Lägg till kommentar