Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 197
ISBN: 9789144017037
År: 2001
Länk: Länk

Visningar: 1091

  0 / 0
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Administrator

 

Forskningen om hur moderna psykofarmaka - själsläkemedel - verkar har lett till upptäckten att hjärnans nervceller kommunicerar med varandra genom kemiska budbärare.

Tack vare denna upptäckt (som gav författaren Arvid Carlsson Nobelpriset i medicin år 2000) har nya möjligheter öppnat sig för forskarna att förklara våra tankar och känslor och vad som ligger bakom själssjukdomarna.

Substanser som påverkar psyket har använts i alla tider. Den ökade kunskapen om hjärnan har lett till att vi fått läkemedel med mer specifik verkan och mindre biverkningar än tidigare.

Vi kan troligen också få substanser med nya användningsområden, t.ex. medel som förbättrar minnesfunktionen och ökar inlärning och kreativitet. Kanske har morgondagens människa tillgång till en hel arsenal av ytterst sofistikerade substanser, som är individuellt anpassade.

Detta låter fantastiskt, men kan vara verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid.

Men hjärnforskningen kommer troligen även att leda till utveckling av nya, icke-medikamentella behandlingsmetoder.
I ljuset av den nya kunskapen kan också gamla frågeställningar tas upp. Var är till exempel själen belägen? Finns det ett samband mellan kreativitet och galenskap? Svaret på den sista frågan kan finnas i den biologiska evolutionen.

Hjärnans budbärare är en introduktion till aktuell neurovetenskap. På ett begripligt sätt gör boken forskningens landvinningar tillgängliga för en bred läsekrets.

Kan finns på ditt bibliotek och också lånas från annat bibliotek via fjärrlån.

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer