Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 310
ISBN: 91-7267-143-2
År: 2003
Länk: Länk

Visningar: 1146

  0 / 0
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Administrator

 

Få böcker på svenska finns om schizofreni. Tyvärr, glöms bort att avhandlingar om schizofreni och psykisk sjukdom utkommer på svenska. I vissa fall t.o.m, som pdf-filer på internet gratis.

I våras doktorerade Lisbeth Lindell på en avhandling i sociologi om psykiatrisk dagsjukvård, som startades och sedan, efter 5 år lades ner. Avhandlingen är den första i sociologi, som jag läst, men den kan nog läsas och förstås av alla. Den består av en historik för psykiatrin på drygt 30-sidor, som är väldigt bra och läsvärd. Särskilt intressant är att tvångsvården i Sverige skiljer sig 12-faldigt mellan olika landsändar.

Dagsjukvårdenheten bestod av en läkare, en sjukgymnast, två mentalskötare, 2 sjuksköterskor, en kurator, en läkarsekreterare och en lokalvårdare. De erbjöd en mängd olika behandlingar. t.ex. bakning, matlagning, sygrupp, motion, kroppskännedom, bildterapi, smärtgrupp och socialträningsgrupp. Patienterna hade en mängd olika psykiska sjukdomar, men ofta schizofreni.

Både patienter och personal har intervjuats om attityderna till sjukdom och behandlingen. Det presenteras i boken, som citat. Ingen normal avhandling med diagram och tabeller utan det känns väldigt verkligt och på sätt och vis som samtal. Bokens styrka är realismen och att man får reda på vad alla tycker. För varje behandling finns alltid någon som inte gillar den - även kognitiv terapi. De flesta anser sig inte heller vara sjuka och inte heller personalen vill gärna sätta den stämpeln. Sjuk innebär att vårdas på sjukhus för de flesta.

Det framgår att få vetenskapliga studier beskriver vad patienter säger till varandra. De tenderar att tystna, när personalen närmar sig, så de har en dålig uppfattning om detta.

Initialt upplevs kontakter med medpatienter, som positivt och ger samhörighet och hjälp. Efter en längre tid blir det tröttsamt med enbart sjukdomsprat och orientering sker mot "friska" individer.

Kapitlet 8 om hur personalen planerar och genomför storgruppsmöten för att ge samtalsträning gav många goda skratt.

Boken är definitivt läsvärd och kanske främst för personal inom psykiatrin, men även andra som vill veta mer om attityder till olika behandlingar och psykisk sjukdom hos psykiskt sjuka. Personligen anser jag att dagsjukvård av denna typ inte passar nyinsjuknade i schizofreni. De är betjänta av en behandling i helst hemmiljö och sedan en snabb återgång till studier eller arbete. Denna typ av dagsjukvård kan vara lämpligt för de som 2-5 år efter sjukdomsdebuten har försämrats och riskerar att hamna i gruppboende. För dem kan en dagverksamhet med rehabiliteringsinslag vara väldigt värdefullt och viktigt.

Lisbeth Lindell
Mellan frisk och sjuk - En studie av psykiatrisk öppenvård
Lunds Dissertations in Sociology, 2003
310 sidor

Jag lånade boken via ett fjärrlån på biblioteket

En sammanfattning på svenska finns här.

 

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer