Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 362
Pris: 128 kr
ISBN: 9780470259276
År: 2008
Länk: Länk

Visningar: 1692

  0 / 0
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Administrator

 

Boken är skriven av två amerikanska professorer i psykiatri som är gifta med varandra och har tillsammans 85 års erfarenhet av psykiatrin. Boken är främst skriven för anhöriga. Här är några intressanta saker ur boken:

När det gäller diagnos står det att borderline kan förväxlas med schizofreni, även om man då sällan har hallucinationer eller kognitiv nedsättning. Insiktorienterad psykoterapi och psykoanalys anser de vara skadlig vid schizofreni.

Det står att innan antipsykotika kom ägnades all energi åt plågsamma positiva symptom, som skapade upphetsning och försvårade kontakten med omvärlden. Depression kan uppstå när de positiva symptomen minskat och man inser hur dålig man varit tidigare och hur sjukdomen kan begränsa en.

Om någon har vanföreställningar skall man inte direkt säga att de är vanföreställningar för det gör bara saken värre. Att inte bekräfta dem är en klokare strategi.

Besvär med tvång kan uppstå när man tar Clozapine. Det man kan göra då är att sänka dosen av Clozapine eller lägga till ett SSRI-antidepressiva.

Om självmordstankar dominerar, så kan Clozapine vara värt att prova för att minska dessa tankar.

I genomsnitt tar det 8 år från det första psykotiska symptomet tills behandlingen startar.

De läkemedelsbiverkningar som man direkt skall kontakta läkaren om är snabbt blodtrycksfall, snabbt stegring av kroppstemperatur (inte orsakad av t.ex infektion), stelhet i nacke och rygg samt ögon som rullar uppåt.

Vad gör en anhörig vid bristande sjukdomsinsikt:

Var medkännande. Konfrontation fungerar sällan och kan bara förvärra psykosen.

Uppmuntra symptombehandling. Om sömn och depression finns säg att han skall söka läkarhjälp för att lindra detta och inte schizofreni.

Förhandla. Vid medicinvägran lova t.ex att hjälpa till att handla kläder om medicinen tas i en vecka.

Enklare läkemedelsdosering t.ex depåinjektioner

Håll kontakten och ge inte upp.

Om de utan sjukdomsinsikt träffar andra med schizofreni, som accepterar sin diagnos och som kan hantera sina symptom bra så kan de acceptera diagnosen lättare

Viss forskning stöder att Clozapine ökar sjukdomsinsikten.

Barnschizofreni ger större problem, men många tillfrisknar och har inga problem alls som vuxna.

Kvinnors sjukdom startar senare, bättre prognos, mer depressioner, kräver lägre doser och mindre bisarra vanföreställningar.

När man är upphetsad, aggressiv eller samarbetsovillig så ges injektionpreparat som Cisordinol Acutard.

Rörelsestörningar, viktökning och påverkan på ämnesomsättningen (diabetes typ 2) är de viktigaste biverkningarna av antipsykotika.och kan vara skäl för preparatbyte.

Vid på gränsen till hypomani kan man bli aggressiv och sarkastisk.

Vid behandling av ångest är det bästa att försöka hitta orsaken till ångesten.

Vid sömnsvårigheter så kan de bero på risk för återfall i psykos och då är tillfällig höjning av antipsykotikan bästa valet.

Psykosociala behandlingar, som patientutbildning, familjeutbildning och sociala färdigheter kan minska risken för återfall i psykos från 40 % till 5 %.

Vissa med kvarvarande symptom vill helst undvika att träffa andra med schizofreni för det påminner dem om deras egen sjukdom.

KBT kan minska psykossymptom, men kan vara problematisk vid kognitiva brister och för de som är psykotiska.

Vid kognitiv rehabilitering sker träning med dataprogram för att förbättra minnet mm, men kom ihåglistor får man också lära sig att använda för att kompensera för sitt dåliga minne. Att göra bara en sak i taget är en bra idé om man har kognitiva problem.

Högdosbehandling med vitaminer saknar vetenskapligt underlag och kunskap saknas om både effekt och risker.

Stress visar sig ofta som ångest.

Hur skilja mellan orealistiskt tänkande och vanföreställning? Orealistiskt tänkande kan man korrigera i en diskussion, men aldrig en vanföreställning.

Tillfälliga sömnproblem kan vara orsakade av stress. Vid psykotiska besvär så vänder man på dygnet eller så är man maniskt aktiv dagtid.

KBT kan användas för att lära ut att uppträda mer normalt om man har beteendeproblem.

En viktig idë för återhämtning är att själv få bestämma och styra sin vård (t.ex behandlingar och stöd) för att stärka självförtroendet samt för att bli mer positiv till vården som ges.

Idag anses att med rätt behandling kan 25 % återhämta sig fullständigt, 25 % kan kraftigt förbättras och 25 % kan få en modest förbättring.

En nackdel med boken och även de flesta andra engelska självhjälpsböcker är att de berör också amerikanska förhållanden typ svårigheter att få tag i psykiater, boende och hur fixa en sjukförsäkring som täcker vård och medicinkostnader. Det kan dock vara bra att läsa om det för att inse hur lyckligt lottade vi är i Sverige trots allt. Boken är annars mycket läsvärd och pedagogiskt upplagd. Antagligen den bästa självhjälpsboken om schizofreni idag.

 

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer